Ministr dopravy Prachař a ministr životního prostředí Brabec společně navštívili Ústecký kraj, řešil

Ministr dopravy Prachař a ministr životního prostředí Brabec společně navštívili Ústecký kraj, řešil
13.3.2014Tiskové zprávy

Ministr dopravy Prachař a ministr životního prostředí Brabec společně navštívili Ústecký kraj, řešil

Na cestě po Ústeckém kraji vedly první kroky ministra Richarda Brabce do Horního Jiřetína, kde se setkal se starosty obcí dotčených možným prolomením těžebních limitů. Starostové a místostarostové obcí, kterých se těžba hnědého uhlí a limity týkají, přednesli ministrovi své názory na to, zda a za jakých podmínek by bylo možné uvažovat o prolomení limitů. Ministr dopravy Antonín Prachař na jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje řešil zejména otázky dostavby klíčové dopravní infrastruktury kraje. V závěru se obě delegace přesunuly přímo na stavbu D8 805 a sesuvného území pod lomem Dobkovičky.

Ministr Brabec v Jiřetíně hovořil o tom, že případné budoucí úvahy o prolomení limitů musí vycházet z aktualizované Státní energetické koncepce, jejímž závěrem by mělo mimo jiné být, zda vůbec, popř. kolik uhlí za limity a v jakém časovém horizontu bude potřeba. Ministr také zdůraznil, že uhlí je majetkem státu a ten by měl rozhodnout nejen o tom, kolik ho potřebuje, ale i jakým způsobem ho optimálně využije v zájmu občanů. Také podle něj není možné, aby těžařské společnosti státu odváděly z těžby pouhých 1,5 % z tržní hodnoty uhlí: „Mělo by to být mnohem více a z těchto peněz by pak obce dotčené těžbou mohly financovat projekty na zlepšení kvality života svých občanů, podporu zaměstnanosti atd.“

Poté se ministr Brabec společně s ministrem Prachařem zúčastnili jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, kde za přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka, vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy rozebírali podrobně požadavky kraje na obě ministerstva. Rada požádala ministra Richarda Brabce o pomoc při dočerpání 15 mld. Kč na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžbou i při prosazenk řešení rekultivace pozemků po těžbě, které vlastní stát. Zazněl i požadavek na obnovu porostu Krušných hor či na obnovu činnosti tzv. Ekoauditu vlády. Richard Brabec přislíbil Hospodářské radě kraje podporu: „Ústecký i Moravskoslezský kraj jsou prioritou nejen mojí, ale i nové vlády. Budeme podporovat všemožně čerpání prostředků z EU – i tzv. rychloobrátkovými výzvami, vypsána bude za několik týdnů také Nová zelená úsporám a pokračovat bude i kotlíková dotace pro oba kraje.“

Ministr dopravy Antonín Prachař zase přislíbil součinnost svého resortu při řešení dostavby dopravní infrastruktury kraje, konkrétně silnic R/7, I/13 a hlavně dálnice D8. Ministr Prachař apeloval na hejtmana i další přítomné krajské úředníky, aby k vysvětlování problematiky územních plánů a výkupu pozemků přistupovali racionálně, a občané tak měli větší motivaci podpořit strategické zájmy České republiky. „Všichni chtějí mít krásné silnice, ale ne všichni jsou ochotní přinést oběti. Narážím na naše problémy s výkupy pozemků, kde v některých úsecích nemůžeme začít stavět, přestože zbývá odkoupit třeba i jen 1 % pozemků,“ uvedl ministr Prachař s tím, že úředníci na Ministerstvu dopravy i na Ředitelství silnic a dálnic mají za úkol zaměřit se na skutečné potřeby kraje, s cílem co nejdříve dokončit všechny rozestavěné úseky dálnic a rychlostních silnic.„Ve druhé polovině roku chceme předložit zákon o liniových stavbách, abychom mohli lépe prosadit stavby ve strategickém zájmu státu. Každý bude mít právo se vyjádřit, ale odvolání bude možné podat pouze v jednom balíku. To znamená jedno odvolání a jedno rozhodnutí, nebude možné se znovu odvolávat v kterékoli fázi přípravy staveb,“ doplnil ministr Prachař. Vyřešit by se tak měly problémy se stavbami, které se táhnou i desítky let.

Na odpoledním jednání s poslanci a senátory Ústeckého kraje Richard Brabec se zákonodárci probíral návrh zákona k řešení rekultivace pozemků po těžbě hnědého uhlí. V Litoměřicích se pak oba ministři sešli se starostou města, se kterým hovořili o dopravní infrastruktuře Litoměřic, například o obchvatu města, opravě tamního mostu přes Labe a dostavbě dálnice D8. Poté si ministři Brabec a Prachař jeli společně prohlédnout problematický úsek dálnice D8 u Dobkoviček. Tam se díky spolupráci a tlaku obou ministrů po sesuvu svahu v červnu minulého roku tento týden konečně začaly kácet stromy, aby mohl začít geologický průzkum a sanace svahu.

Zpět na výpis článků