Ministr dopravy pochválil ŘSD, které odmítlo převzít úsek dálnice D3 s vadami

Ministr dopravy pochválil ŘSD, které odmítlo převzít úsek dálnice D3 s vadami
1.8.2014Média a tiskové zprávy

Ministr dopravy pochválil ŘSD, které odmítlo převzít úsek dálnice D3 s vadami

Ministr dopravy Antonín Prachař informoval první srpnový den na brífinku o aktuální situaci výstavby dálnic D3, D8 a o vývoji soudních sporů ohledně dálnice D47. Ministr dopravy ocenil, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nepřevzalo kvůli zjištěným vadám do své správy stavbu dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí. V minulosti se totiž běžně stávalo, že ŘSD stavbu převzalo a teprve poté vymáhalo opravy od zhotovitele.

ŘSD zjistilo, že na některých částech dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí se sesouvají svahy a při prudších deštích by tak mohlo dojít k nánosu bláta na vozovku a k vytvoření smykových ploch. Na mostu přes rybník Koberný zase prosakuje voda, která pak vzlíná k vozovce a zde by mohla v zimních měsících namrzat. Kvůli vadám, které by mohly mít dopad na bezpečnost silničního provozu, odmítlo ŘSD stavbu převzít, reklamovalo ji u zhotovitele a čeká na návrh způsobu jejich odstranění.

Dále ministr informoval o tom, že obdržel zprávu o dvou dálničních nájezdech na D47, na kterých z důvodu problémů s ložisky a s posunem přechodu mezi vozovkou a mostní konstrukcí hrozí snížení maximální povolené rychlosti nebo omezení provozu. O odstranění těchto vad již ŘSD se zhotovitelem jedná. Ohledně reklamace dalších vad na D47 je stát připraven soudu předat další posudky ke specifikaci vad tak, aby nebylo možné zpochybnit poskytování důkazů ze strany ŘSD. Ministr dopravy podpořil vznik vyšetřovací komise, která však žádným způsobem nesmí ohrozit probíhající soudní spor.

Ministr dopravy se dnes sešel s francouzským velvyslancem, se kterým řešil možnosti spolupráce v souvislosti s připravovanou cestou pana prezidenta Zemana do Francie, kterého bude ministr Prachař na této cestě doprovázet. „Požádal jsem ho o zprostředkování jednání mezi státem, ŘSD, a vedením společnosti Eurovia a společnosti Colas, abychom si promluvili o soudních sporech a hledali cesty pro to, abych tyto problémy již definitivně vyřešili. Tento postup se již v minulosti osvědčil v případě prací na jednom z modernizovaných úseků D1,“ upřesnil ministr dopravy Antonín Prachař.

Na závěr upozornil, že zpráva z geologického průzkumu sesuvu na dálnici D8 je již téměř hotová. Do konce měsíce srpna by měl být zpracován projekt sanace svahu a během první poloviny září předloží Ministerstvo dopravy krajskému úřadu Ústeckého kraje kompletní dokumentaci včetně způsobu sanace svahu.  „Chceme dodat všechny materiály včetně návrhu řešení tak, aby krajský úřad měl dostatečné argumenty pro zvážení vyhlášení stavu nebezpečí a aby mohly být práce zahájeny neprodleně,“ řekl ministr Prachař.

Zpět na výpis článků