Ministři Ťok a Babiš: Ministerstvo dopravy pracuje dobře, má výsledky

Ministři Ťok a Babiš: Ministerstvo dopravy pracuje dobře, má výsledky
14.11.2016Média a tiskové zprávy

Přehled splněných priorit Ministerstva dopravy za období 2014 – 2016

Ministři Ťok a Babiš: Ministerstvo dopravy pracuje dobře, má výsledky

Přehled splněných priorit Ministerstva dopravy za období 2014 – 2016

 
 • Nastartování výstavby nových dálnic a silnic!
  V investicích v roce 2015 zahájeno necelých 50 km staveb na dálnicích, letos přes 70 km a příští rok je ambice 140 kilometrů dálnic rozestavět. V minulosti nebyly připravené projekty a výstavba byla tím pozastavena, takže nových úseků dálnic se otevírá málo. Letos se staví
  • D3 čtyři stavby mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi v délce 27 km
  • D1 Přerov-Lipník
  • D7 Postoloprty-Bitozeves
  • D11 Osičky-Hradec Králové
  • D48 Rybí – Rychaltice
V příštím roce se zahájí
 • D1 Říkovice-Přerov
 • D3 Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín
 • D6 obchvaty Lubenec a Řevničov, Nové Strašecí - Řevničov
 • D11 Hradec Králové – Smiřice, Smiřice – Jaroměř
 • D35 Opatovice nad Labem – Časy, Časy – Ostrov
 • D48 Frýdek Místek – obchvat
 • D55 obchvat Otrokovic
 • D56 Frýdek-Místek - připojení na D48
 • Čerpání SFDI je nejúspěšnější za poslední roky, k říjnu 2016 vyčerpáno 50,6 mld. Kč, cca 65,5% rozpočtu = jasná zpráva, že až účetně rok doběhne, využijeme na stavbách všechny prostředky, opravdu se pracuje, nejsou to jen peníze na papíře.
 • V roce 2015 byl historicky nejvyšší objem finančních prostředků vynaložených z rozpočtu SFDI do dopravní infrastruktury – 91,5 mld. Kč, cca 97% schváleného rozpočtu.
 • Ministerstvo dopravy stoprocentně dočerpalo evropské finance z OPD1 (bez ztráty prostředků se to podařilo z resortních operačních programů jen MD a MPO), úspěšně je dojednán OPD2, včetně auditu Evropské komise, který je potřebný k řízení programu
 • Dálniční obchvaty měst budou vyjmuty ze zpoplatnění. Od 1.1.2017 půjde o 100 km dálniční sítě: vjezdy do Prahy, Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Beroun, Plzeň, Ústí nad Labem. Motoristům ulehčí dopravy ve městech/aglomeracích, ulehčí se dopravě v okolních obcích.
 • Modernizace dálnice D1: hotovo šest úseků, v realizaci čtyři, další čtyři ve výběrovém řízení. Pro zvýšení bezpečnosti v modernizovaných úsecích bude nasazeno úsekové měření rychlosti. Pilotní projekt měření snížil riskantní chování řidičů.
 • Mimořádné financování oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 a 2016 z rozpočtu SFDI 7,4 mld. Kč. V příštím roce, pokud bude dostatek prostředků, bude pomoc krajům v opravách silnic pokračovat.
 • 1 500 nádražních budov je převedeno z Českých drah do majetku státu (SŽDC), nádraží se budou postupně opravovat.

 • Video ze společného brífinku ministra Ťoka a vícepremiéra Babiše:

 • Rozumné otevírání trhu na železnici zlepšuje kvalitu služeb. České dráhy jsou přesto klíčové pro veřejnou službu, některé tratě jako je například Plzeň – Most ale mohou provozovat soukromí dopravci.
 • Registrace vozidla bude možná na jakémkoliv úřadě v republice. To výrazně usnadní občanům administrativy se změnou vlastníka nebo jakýmikoliv dalšími změnami v registru.
 • Podařilo se odvrátit žaloby EU za chybějící napojení českých registrů s těmi evropskými. Centrálního registru vozidel je napojen na evropský registr RESPER, stejně tak Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě je napojen na evropské registry.
 • Současné vedení Ministerstva dopravy zabezpečilo chod mýtného systému i po roce 2016, tím zachránilo výběru 10 miliard korun. Zároveň vytvořilo podmínky pro transparentní přesoutěžení provozovatele mýtného systému pro období po roce 2019. Napravilo tak špatné rozhodnutí, smlouvy a dodatky z let 2005 – 2007.
 • Stabilizoval se provoz klíčových dopravně správních agend (centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, centralizovaný informační systém STK) a eliminovaly se výpadky, které měly zásadní dopad na veřejnost.
 • EIA: spolupráce při nalezeni cesty pro umožnění realizace 9 prioritních záměrů se starou EIA (legislativní návrh novely zákona č. 256/2016 Sb. a navazující nařízení vlády). Byl zároveň stanoven další jednoznačný postup pro stavby, kde proces EIA bude muset byt opakován.
 • Dokončení významných silničních tahových studii umožňující pokračovat po ověření ekonomické efektivity v přípravě důležitých staveb a jejich schválení centrální komisí (D3, D7, D4, D35, D49, D55,D52).
 • V rámci výkupů pozemků byl zaveden novelou zákona fixní osminásobek, což stabilizovalo situaci a výkupy rozhýbalo (zákon 49/2016 Sb.).
 • Byla schválena studie proveditelnosti důležitých železničních projektů TEN-T na Centrální komisi MD: např. Brno – Přerov, Kolín – Nymburk – Děčín, Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, železniční uzel Česká Třebová, železniční uzel Pardubice; průběžně v letech 2015 a 2016.
 • Příprava a uzavření Dohody o rozvoji a další koncepci železničního spojení Praha – Vídeň; přínosem je další zkrácení jízdní doby na 3h 45 min do roku 2024.
 • Znovuzprovoznění železničního hraničního přechodu Aš – Selb v prosinci 2015.
 • Česko-saská spolupráce na přípravě vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany – zpracování společných studií spolufinancovaných z evropských fondů. Bylo založeno Evropského sdružení územní spolupráce (ESUS) na základě dohody ministrů ČR a Saska v dubnu 2016.
 • Příprava zadávacího řízení a výběr zpracovatele na studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.
 • Sjednání smlouvy o veřejných službách na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc, za využití prostředků na vozidla IntePanter z OPD,
 • sjednání krátkodobé smlouvy o veřejných službách na lince R14 Pardubice – Liberec,
 • prosazení nového provozního konceptu vlaků na lince Ex6 Praha – České Budějovice – Linz,
 • projednávání smlouvy o veřejných službách na lince R16 Plzeň – Most s novým dopravcem GW Train Regio.
 • Vytváření legislativního prostředí v oblasti vnitrozemské plavby, novelizace vybraných vyhlášek z oblasti vnitrozemské plavby podle potřeb praxe.
 • Sbližování pravidel pro členy posádek ve vnitrozemské plavbě mezi ČR a Rýnskou oblastí – přínosem je zkvalitnění přístupu českých rejdařů na evropský trh, účinné od prosince 2015.
 • Zlepšování podmínek pro železniční nákladní dopravu, vytvoření Expertního týmu pro železniční nákladní dopravu jako platformy pro komunikaci se sektorem železniční nákladní dopravy,
 • Dva roky se neměnil ministr dopravy, stejně tak zůstává stabilní vedení ministerstva, Ředitelství silnic a dálnic a vedení dalších podřízených organizací. Už nyní se Dan Ťok dostává do pětice nejdéle sloužících ministrů dopravy od vzniku České republiky.
 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články