Ministři dopravy na jednání Rady EU podpořili urychlení přípravy dopravních staveb

Ministři dopravy na jednání Rady EU podpořili urychlení přípravy dopravních staveb
3.12.2019Tiskové zprávy

V pondělí 2. prosince se v Bruselu konalo pravidelné zasedání Rady EU ve složení ministrů dopravy. ČR byla zastoupena 1. náměstkem ministra dopravy, Tomášem Čočkem. Ministři podpořili posílení práv cestujících na železnici a urychlení přípravy dopravních staveb. Nyní tak mohou být zahájena jednání mezi Radou a Evropským parlamentem k přijetí samotné legislativy.

Ministři dopravy na jednání Rady EU podpořili urychlení přípravy dopravních staveb
„Dojednaný text návrhu nařízení o právech a povinnostech cestujících významným způsobem pomůže osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace plnohodnotně využívat železniční dopravu,“ ocenil náměstek Čoček. Návrh se také zabývá pravidly pro používání přímých přepravních dokladů. Nastavení těchto podmínek je důležité v souvislosti se stanovením jednotného národního tarifu pro uznávání jízdenek jiných dopravců na železnici, který Ministerstvo dopravy aktuálně připravuje.

Dalším úspěchem je i shoda ministrů na společném postoji k návrhu o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T), který má zjednodušit a výrazněji zrychlit přípravu dopravních staveb na síti TEN-T. Návrh mj. stanoví čtyřletou lhůtu pro dokončení všech administrativních kroků před zahájením výstavby dopravních staveb. Česká republika přijetí pozice Rady vítá, jelikož cíle návrhu jsou v souladu se záměry novely zákona o liniových stavbách, kterou vláda schválila minulý týden.

Bohužel, i přes dlouhé diskuze a veškěré snahy finského předesdnictví se Radě nepodařilo nalézt dohodu nad revizí směrnice Euroviněta o zpoplatnění určitých pozemních komunikací a výběru mýtných sazeb, čehož Česká republika lituje. Nad rámec legislativních návrhů se vedla rozsáhlá debata o budoucnosti nastavení systému řízení letového provozu v Evropě. Česká republika považuje stávající regulační rámec za nedostatečný a překonaný. Během jednání vyzvala ke komplexní reformě jednotného evropského nebe, do kterého budou členské státy od samého počátku zapojeny.

Ministři rovněž diskutovali, jak využít nové technologie a digitalizaci pro zlepšení dopravních služeb pro občany. Sdíleli zkušenosti jednotlivých zemí a snažili se identifikovat hlavní překážky, které dnes brání plnému využití digitalizace v dopravě. „V této oblasti je důležité budovat důvěru občanů prostřednictvím zajištění odolnosti, integrity a bezpečnosti sítí a služeb. V oblasti autonomní mobility by se EU měla zaměřit na podporu dalšího výzkumu, vývoje a testování, a to především prostřednictvím mezinárodních projektů s přeshraničním aspektem,“ dodal náměstek Čoček.
 
Zpět na výpis článků