Ministři dopravy se sešli na neformální schůzi, probrali ceny energií i rozvoj železnice

Ministři dopravy se sešli na neformální schůzi, probrali ceny energií i rozvoj železnice
21.10.2022Tiskové zprávy

Rozvoj železniční dopravy, budoucí podoba sítě TEN-T nebo ceny energií. To byla hlavní témata neformální schůzky Rady ministrů pro dopravu, která dnes proběhla v Praze. Šéfové resortů také řešili, jakým způsobem udělat železniční dopravu atraktivnější a spolehlivější.

Ministři dopravy se sešli na neformální schůzi, probrali ceny energií i rozvoj železnice
„Posílení vztahů v oblasti dopravy nepochybně přispěje nejen ke snadnějšímu pohybu lidí, ale zlepší také hospodářské a sociální vazby jak v rámci EU, tak i navenek. Musíme najít způsob, jak udělat železniční dopravu efektivnější a atraktivnější pro cestující. Po omezeních způsobených pandemií covidu-19 vidíme rostoucí zájem o cestování, zároveň ale sledujeme překážky, které brání většímu využívání železnice hlavně v přeshraničních spojeních,“ říká k jednáním ministr dopravy Martin Kupka.  


Dopoledne ministři probrali rozvoj vysokorychlostních tratí v různých částech Evropy. Bavili se také o směřování dalších investic z peněz Evropské unie. Řešili rovněž zapojení některých nových spojení do celoevropské páteřní dopravní sítě TEN-T a celkově lepší propojenost železnice.


Železniční doprava totiž hraje v současné době v Evropské unii klíčovou roli, což potvrdila i ruská agrese proti Ukrajině, kdy železnice sloužila k přepravě zboží i lidí prchajících před válečným konfliktem. Dráha také představuje ekologický a udržitelný způsob dopravy.


Návrh revize sítě TEN-T pak předpokládá vyřazení těch spojení, která se nacházejí na území Ruska a Běloruska, a naopak začlenění přepravních koridorů na Ukrajině a v Moldavsku, včetně možností přechodu na standardní rozchod.

Konkrétní návrhy na úspory energií

Dalším tématem neformální schůzky Rady ministrů pro dopravu byly aktuální ceny energií, které šéfové resortů probrali na pracovním obědě. Právě železniční dopravu růst cen citelně zasáhl a téma drahých energií se také stalo jedním z těch stěžejních v rámci českého předsednictví.


Ministři se shodli na tom, že i přes rostoucí ceny energií je nutné pokračovat v další elektrifikaci železnic. Debatovali také o tom, co jednotliví dopravci a správci infrastruktury můžou udělat, aby snížili energetickou náročnost a také, jak zachovat současný rozsah dopravy. „Připravili jsme soubor konkrétních opatření z praxe ke snížení spotřeby energií na železnici, které využívají jednotlivé členské státy. Jde o pořízení úspornějších vozidel schopných rekuperace, sjednocení napájecích soustav, větší využití lokálních obnovitelných zdrojů, zvýšení plynulosti jízdy bez nutnosti častého zastavování nebo výměna osvětlení nádražních budov a kolejišť za úspornější typ,“ přibližuje ministr Kupka.


Odpolední jednání se pak neslo ve znamení hledání způsobů, jak zkvalitnit železniční dopravu a zajistit její větší spolehlivost. Ministři řešili, jak odstranit technické překážky, zlepšit koordinaci výluk, spolehlivost dopravy nebo návaznost spojů. Probrali rovněž snadnější nákup mezinárodních jízdenek či lepší informovanost cestujících o nehodách a jiných mimořádnostech. Bavili se také o tom, jak zlepšit tvorbu jízdních řádů a podpořit dálkovou a přeshraniční dopravu. 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků