Ministři dopravy v Lucemburku diskutovali o budoucích dopravních prioritách v EU

Ministři dopravy v Lucemburku diskutovali o budoucích dopravních prioritách v EU
18.6.2024Tiskové zprávy

Ministři dopravy dnes v Lucemburku diskutovali o aktuálních legislativních návrzích v oblasti dopravy a rovněž o tom, jaké potřeby dopravního sektoru by měla prioritně řešit příští Evropská komise a jak tyto potřeby financovat. Shodli se mimo jiné na společném znění návrhů předpisů zaměřených na efektivnější přidělování kapacity železniční infrastruktury a rozvoj říčních informačních služeb.

Ministři dopravy v Lucemburku diskutovali o budoucích dopravních prioritách v EU
V legislativní části jednání ministři schválili text obecného přístupu k návrhu nařízení, které má zajistit efektivnější přidělování kapacity železniční infrastruktury a tím umožnit větší objem dopravy na železniční síti v EU. Zakotvení dlouhodobého plánování ve formě strategického řízení kapacity přispěje k ochraně investic i k předvídatelnosti při nabízení služeb zákazníkům, a zároveň umožní krátkodobé přizpůsobení řízení kapacity, což je přínosné hlavně pro nákladní dopravu. 

Ministři se také shodli na obecném přístupu u návrhu novely směrnice o říčních informačních službách v EU. Proces modernizace říčních informačních služeb, zejména ve vazbě na technologický vývoj, ke kterému došlo od přijetí stávající legislativy v r. 2005, ČR podporuje. Texty, které ministři na svém jednání přijali, budou základem pro další vyjednávání s Evropským parlamentem, ze kterého vzejde konečná podoba těchto předpisů.

U dalších návrhů týkající se legislativního balíčku k ekologizaci nákladní dopravy vzali ministři na vědomí pokrok v přípravě. Jednalo se o směrnice zaměřené na kombinovanou dopravu a na regulaci hmotnosti a rozměrů některých silničních vozidel. Rozvoj kombinované dopravy považuje ČR za zásadní pro přesun nákladu ze silnic a pro snižování emisí z nákladní dopravy. Současné právní ukotvení je zastaralé a příprava nového předpisu velmi komplikovaná. V dalším projednávání návrhů se zaměříme mj. na to, jak udělat kombinovanou dopravu pro zákazníky přitažlivější.

V oblasti bezpečnosti silniční dopravy přijali ministři závěry ke Zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, zaměřenou na oblast BESIP v EU, a zabývali i stavem přípravy směrnice o celounijním účinku některých zákazů řízení. Ten by měl postihovat závažné dopravních delikty, zejména ty s následky na zdraví účastníků silničního provozu, a jakékoliv protiprávní jednání v silničním provozu, které má za následek těžkou újmu na zdraví či smrt. 

Důležitým tématem diskuse ministrů bylo i další směřování dopravní politiky EU a možnosti zajištění finančních zdrojů pro dopravní projekty v příštích letech. V tomto kontextu prezentovala ČR deklaraci o strategickém rozvoji a financování dopravní infrastruktury, kterou vydala 14. června v Praze skupina států V4 společně s Estonskem, Lotyšskem, Litvou. 

V rámci oběda pak ministři diskutovali o budoucích evropských dopravních prioritách pro příští pětileté období Evropské komise a Evropského parlamentu. V diskuzi zejména rezonovalo financování dopravní infrastruktury, konkurenceschopnost železniční dopravy či další kroky v oblasti udržitelnosti silniční dopravy.

 
Zpět na výpis článků