Modernizace Negrelliho viaduktu má za sebou třetinu prací

Modernizace Negrelliho viaduktu má za sebou třetinu prací
23.8.2018Tiskové zprávy

Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy vstupuje do další fáze. Začnou práce v řečišti Vltavy mezi bubenským nábřežím a Štvanicí, a to uvnitř štětových jímek i na lešení umístěném na nich. V srpnu se dokončí speciální zakládání na tryskové injektáži a kotvení ubourávané podpěry pod hradlem v Křižíkově ulici.

Modernizace Negrelliho viaduktu má za sebou třetinu prací
Část staveniště v ulici Prvního pluku si dnes prohlédl ministr dopravy Dan Ťok v doprovodu generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody a předsedy představenstva HOCHTIEF CZ Tomáše Korandy. „Viadukt je jedinečná kulturní památka. Opravujeme ji citlivě, v souladu s požadavky památkářů, a zároveň tak, aby se zvýšil komfort i bezpečnost cestujících na železnici. Lidé v Karlíně po rekonstrukci pocítí i snížení hluku z provozu vlaků,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Sanací prochází všech 99 původních mostních oblouků. Nahradí se pouze dvě mostní konstrukce z pozdějšího období, které překonávají ulice Prvního pluku a Křižíkovu. V rámci rekonstrukce se sjednotí řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem.

„Rekonstrukce umožní zavedení traťové rychlosti 60 km/h. Dojde ke zkapacitnění tratě a výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků až na 14 párů za hodinu. Moderní zabezpečovací a sdělovací technika zajistí bezpečnější provoz,“ dodal generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Postupně se zahajují práce na samotné sanaci jednotlivých kleneb, které spočívají v lokálních výměnách degradovaných zdicích prvků. Při velkém rozsahu poškození dojde k přezdění celé klenby se snahou využít co největší objem původního materiálu. Po samotných opravách se provede nové odvodnění meziklenbového prostoru a hydroizolace kopírující klenbový tvar. Prostor mezi klenbami se vyplní mezerovitým betonem a na nově vzniklou rovinu se položí nová železobetonová roznášecí deska, která ponese další konstrukce. Na Štvanici musely být tři pilíře rozebrány až pod úroveň terénu.

„Rekonstrukce probíhá v délce téměř 1,5 km. Proběhne kompletní výměna železničního svršku včetně technologických částí, sanace základů a podzákladí pomocí injektáže, tryskové injektáže a mikropilot, zrekonstruuje se všech 99 cihlových, pískovcových či žulových kleneb, z nichž 8 překračuje Vltavu,“ popsal průběh rekonstrukce předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda. 

Pražské komunikace překlenuje 5 mostních objektů, z nichž 2 čeká výměna nosné konstrukce (Prvního pluku, Křižíkova) a u 3 dojde k rekonstrukci (Pernerova, Rohanské nábřeží, Bubenské nábřeží). Nahradí se zastaralé zabezpečovací zařízení moderním elektronickým a vymění se 3,3 km kolejnic. Zlepšení pocítí i obyvatelé okolní husté zástavby, kdy položením antivibračních rohoží a osazením moderních výhybek dojde ke snížení hluku z provozu na viaduktu.

Do budoucna se zvažuje i využití prostor pod klenbami pro kulturní a společenské využití, které přispěje k architektonickému zlepšení pražského Karlína. Nový železniční svršek se odrazí na kvalitě cestování v podobě klidné a plynulé jízdy. To je důležité i proto, že stavba bude součástí připravovaného projektu, který zajistí železniční napojení Letiště Václava Havla.
 

Stavba s názvem Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Plánované celkové investiční náklady projektu dosahují 1 443 478 260 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 36 646 713 €, tedy zhruba 990 360 000 Kč. Termín dokončení je leden 2020.


 
Zpět na výpis článků
Související články