Modernizace rejd plavební komory Praha - Štvanice je dokončena

Modernizace rejd plavební komory Praha - Štvanice je dokončena
17.6.2020Tiskové zprávy

Přestřižením pásky na lodi Najade byl dnes za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka slavnostně zakončen projekt Modernizace rejd plavební komory Praha - Štvanice. Lodě proplouvající druhou nejzatíženější plavební komorou v České republice mohou nyní bezpečně vyčkávat, až bude komora připravena na proplavování. Malá rekreační plavidla přitom nebudou ohrožena velkými loděmi.

Modernizace rejd plavební komory Praha - Štvanice je dokončena
Cílem modernizace rejd plavební komory bylo vybudování nových krátkodobých čekacích stání pro malá i velká plavidla v horní i dolní rejdě plavební komory. „Díky nové nábřežní zdi navazující na slavný Negrelliho viadukt nyní mohou lodě bezpečněji a pohodlněji zaplouvat do zdymadla, kterým ročně propluje více než 12 300 lodí. Namísto vyčkávání na motorech na řece se dnes lodě vyvazují ke břehu a pro malá plavidla je k dispozici samostatný prostor, kde je při manévrování velké osobní a nákladní lodě neohrozí,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Modernizaci rejd plavební komory Praha – Štvanice realizovali dodavatelé Metrostav a.s. a EUROVIA CS, a. s. jako „Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia“ se stavebními náklady 132 mil. Kč včetně DPH a práce byly dokončeny v březnu 2020.

„Jedná se o první vodocestný projekt spolufinancovaný Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF v České republice, kdy společně s dalšími stavbami zejména na plavebním kanále Vraňany – Hořín dojde ke zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy a vytvoří se tak podmínky pro intenzivnější využití vodní cesty pro zásobování metropole náklady i pro atraktivní plavbu osobních lodí,“ uvedl ředitel investorské organizace Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.V horní rejdě směrem do centra města bylo vybudováno nové samostatné čekací stání pro malá plavidla celkové délky 40 m se 7 dalbami umožňující bezpečné vyčkávání rekreačních plavidel na proplavování mimo prostor pro velké osobní a nákladní lodě. U stávajících daleb pro velká plavidla došlo k prohloubení na hloubku 2,50 m, která umožní ponor lodí 2,20 m. V celé rejdě bylo instalováno nové osvětlení a informační a komunikační zařízení. 

„Modernizace horní a dolní rejdy plavební komory Štvanice je mimořádný projekt a jsme rádi, že se ho Metrostav mohl zúčastnit. Během projektu jsme se setkali s řadou nepředvídatelných okolností. Jednalo se zejména o různorodou geologii v horní rejdě s nánosem bahenních sedimentů na dně řeky, o složité založení ochranné jímky v nasypané pracovní plošině rejdy dolní. Zajistit „suchý“ pracovní prostor pro železobetonové konstrukce a obklad kamenem pod hladinou řeky Vltavy bylo asi nejnáročnější,“ říká Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6 Metrostavu, která se specializuje na vodní díla.

V dolní rejdě proběhly podstatně rozsáhlejší práce. Stávající úzký plavební kanál bez jakéhokoliv čekacího stání byl po proudu od Negrelliho železničního viaduktu rozšířen do levého břehu ostrova Štvanice pomocí téměř 200 m dlouhé svislé pilotové stěny. Došlo k rozšíření manévrovacího prostoru k bezpečnému zaplouvání do plavební komory. Dále vzniklo u svislé stěny samostatné čekací stání pro velké lodě délky až 137 m (maximální užitná délka lodě na tomto úseku vodní cesty) a 20 m dlouhého stání pro rekreační lodě. Rovněž zde je nové osvětlení, světelná signalizace vjezdu do plavebního kanálu a informační systém.

Projekt zvýšení parametrů Vltavy z Mělníka do Prahy, včetně rekonstrukce 10 mostů a prohloubení koryta na ponor 2,20 m, s celkovými náklady kolem 2,5 mld. Kč bude dokončen v roce 2022. Kromě peněz z fodů EU bude financován i prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Investice do vodních cest v roce 2020 a 2021

Dokončené investice v roce 2020
V roce 2020 byla ukončena modernizace rejd Plavební komory Štvanice za 159 milionů korun. Zmodernizovány byly dolní i horní rejdy plavební komory a vybudováním čekacích stání pro plavidla se zvýšila celková bezpečnost vodní plavby.
Osadili jsme také nový most na Labi mezi Mělicemi a Přeloučí. Nový most má podjezdnou výšku 7 metrů a nahradil tak mostní provizorium. Nový most stál 277 milionů korun.

Realizace v současnosti

V realizaci je nyní zabezpečení podjezdných výšek mostů na Vltavské vodní cestě. Na Vraňansko-hořínském kanále je v realizaci osazení hned sedmi mostů. Z toho jeden je unikátní zvedací železniční most. Na cestě Troja-Podbaba bude ještě letos zahájena realizace dvou mostů a v příštím roce přikročíme k realizaci jednoho mostu v Praze v ulici Za elektrárnou. Mosty se zvyšují na podjezdnou výšku 7 metrů tak, aby pod nimi propluly i velké lodě. Celková investice dosahuje 1mld 645 milionů korun.

Na Vltavě dále modernizujeme ohlaví plavební komory Hořín, která je rovněž součástí Vltavské vodní cesty. Investice jsou na plavební komoře za 531 milionů korun.

Na Labi investujeme v Hřensku do ochranného stání lodí za zvýšených vodních stavů. Zde se investuje za 15 milionů korun.

Na turisticky atraktivním Baťově kanále modernizujeme rekreační přístav ve Veselí nad Moravou. Zvýšíme bezpečnost a navýšíme kapacitu na 35 plavidel. Investice je ve výši 82 milionů korun.

Rok 2020 – předpokládané zahájení

V letošním roce chystáme budování několika přístavišť na Labi – například Štětí, Mělník, Brná u Ústí nad Labem, Čelákovice či přístaviště v Roudnici nad Labem. Každé přístaviště má investice ve výši okolo 20 milionů korun. Přístaviště budou hotové příští rok.

Na Baťově kanále chystáme zahájení investice do prodloužení splavnosti vodní cesty z Otrokovic do Rohatce za 234 milionů korun. Kanál tak bude končit v turisticky atraktivním Hodoníně. Součástí investice je taktéž modernizace plavební komory Rohatec. Splavnění by mělo být ukončené v roce 2021.

Rok 2021

I v roce 2021 budeme na Labi pokračovat v nových stavbách přístavišť – například v Lysé nad Labem, Brandýse nad Labem či v Malých Žernosekách.
Na Vltavě zahájíme investici do rekreačního přístavu Štěchovice ve výši 24 milionů korun. Investice se týká zajištění přístavní infrastruktury.

 
Zpět na výpis článků
Související články