Modernizace tratě z Kladna do Kladna-Ostrovce se blíží, přípravné práce začnou letos

Modernizace tratě z Kladna do Kladna-Ostrovce se blíží, přípravné práce začnou letos
19.9.2022Tiskové zprávy

Ve stanici Kladno se za účasti ministra dopravy Martina Kupky uskutečnila prezentace modernizace traťového úseku z Kladna do Kladna- Ostrovce. Byla podepsána smlouva se zhotovitelem a letos začne přípravnými pracemi samotná stavba. Zhotovitelem bude Společnost Kladno, kterou tvoří EUROVIA CS jako správce a STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha jako společníci. Vysoutěžená cena je 3 691 998 007 korun bez DPH, hotovo bude na konci roku 2024. Stavba bude navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2021–2027.

Modernizace tratě z Kladna do Kladna-Ostrovce se blíží, přípravné práce začnou letos
Modernizace trati z Kladna do Ostrovce je jedním z projektů přestavby a elektrizace spojení z Prahy do Kladna. Podle ministra dopravy Martina Kupky se jedná o stavbu mimořádně náročnou, ale také nákladnou. „Finanční prostředky pro realizaci této stavby jsme hledali od počátku letošního roku a moc mě těší, že se nám je podařilo zajistit,“ říká ministr Kupka a dodává: „Letos už díky tomu mohou začít přípravné práce.“

Modernizovat se bude zhruba 5,3 kilometru železniční trati až do Ostrovce. Kompletní rekonstrukcí projde stanice Kladno, a to včetně zdejší výpravní budovy. V rámci úprav kolejiště vzniknou dvě ostrovní a jedno mimoúrovňové vnější nástupiště s délkami od 200 do 230 metrů. Výška nástupní hrany bude ve všech případech 550 milimetrů nad kolejí.

Mimoúrovňový přístup na nástupiště bude podchodem, jeho bezbariérovost zajistí kombinace schodišť, výtahů a eskalátorů. Podchod povede pod přednádražím směrem ke kročehlavskému sídlišti, před výpravní budovou bude zajištěn přestup na městské autobusy. Dojíždějící získají i parkoviště P+R pro zhruba 270 automobilů.

Úsek z Kladna přes zastávku Kladno město až do Kladna-Ostrovce se zdvoukolejní, koncová stanice zůstane rovněž dvoukolejná. V zastávkách Kladno město a Kladno-Ostrovec jsou navržena vždy dvě vnější nástupiště s délkou nástupní hrany 230 metrů (Kladno město), respektive 225 metrů (Kladno-Ostrovec) a opět s normovou výškou 550 milimetrů.

Kladno město bude přestupní uzel


Nástupiště na zastávce Kladno město se přímo propojí s chodníky silničního nadjezdu. To zajistí schodiště a eskalátory, bezbariérový přístup pak bude pomocí výtahů. Cestující se tak dostanou přímo na zastávky kladenské MHD, díky tomu se nádraží Kladno město stane významným přestupním uzlem.

Železniční trať v kladenské zástavbě úrovňově kříží několik různě frekventovaných silnic. Ulice Petra Bezruče patří v největším středočeském městě k nejfrekventovanějším, proto bude zdejší železniční přejezd nahrazen silničním podjezdem. Zrušeno a nahrazeno podchodem bude rovněž křížení v Havířské ulici. Další železniční přejezdy projdou modernizací zabezpečovacího zařízení.

Celá trať bude elektrizovaná, moderní příměstské vlaky tak budou jezdit z centra Prahy až do Kladna-Ostrovce. 
 
Zpět na výpis článků
Související články