Na dokončení registrace vozidel zbývá poslední týden

Na dokončení registrace vozidel zbývá poslední týden
24.6.2015Média a tiskové zprávy

K úterý 23. června bylo v České republice zhruba 716 000 vozidel s nedokončenou registrací. Čas na nápravu mají řidiči už jen do 30. června. Pokud do tohoto data nenavštíví úřad, od 1. července jejich vozidla administrativně zaniknou, nesmí na silnici a nepůjdou už znovu zaregistrovat. Za poslední dva týdny registraci dokončilo více než 20 000 řidičů, tempo registrace se tedy zrychlilo. Problém se ale zřejmě stále týká některých motoristů, jejichž vozidla mají platnou technickou prohlídku. Termín pro dokončení registrace je stanoven zákonem a nebude možné ho prodlužovat.

 

Podle odhadů ministerstva dopravy, které vyplývají z porovnání dat z Centrálního informačního systému STK a registru vozidel většina ze zhruba 700 000 vozidel evidovaných v kategorii v převodu již ve skutečnosti není v provozu. Řada z nich zřejmě již neexistuje a jejich vlastníci se nedokončením registrace vyhnuli ekologické likvidaci vozidla. Zhruba 100 000 aut v převodu ale mělo v dubnu ještě platnou technickou kontrolu, což naznačuje, že byla v provozu.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která platí od 1. ledna letošního roku, ukončila praxi takzvaných polopřevodů. Při registraci vozidla již nově není možné, aby někdo auto odhlásil, aniž by nový vlastník vozidlo zároveň nezaregistroval na sebe. Situace, kdy stát u statisíců vozidel neznal jejich aktuálního vlastníka, způsobovala řadu problémů i motoristům. Nebyla totiž zřejmá odpovědnost za konkrétní vozidlo a úřady se mohly obracet na nesprávné adresáty.

Motoristé, kteří vozidlo s nedokončenou registrací provozovali, porušovali už dřívější zákon. U těch vozidel, která se už před začátkem letošního roku nacházela v kategorii v převodu, dostali lidé půl roku navíc, aby mohli vozidlo přihlásit, pokud ho skutečně chtějí provozovat. Toto období končí již 30. června. Lhůta je stanovena přechodným ustanovením zákona, a není proto možné ji prodlužovat. Vozidlům, která nejsou registrovaná, zanikne povinné ručení a ten, kdo ho bude provozovat se vystavuje i finanční sankci.

Samotné dokončení registrace na úřadě obce s rozšířenou působností v bydlišti majitele a provozovatele vozidla je jednoduché. K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole a doklad o platné technické prohlídce.

„Pokud si majitelé vozidel nejsou jistí, zda se jich tento problém týká, mají jednoduchou pomůcku: V malém technickém průkazu by měli mít uvedeno své jméno, pak je auto převedené. Pokud v něm mají ještě jméno předchozího vlastníka vozidla, měli by zbystřit a přihlásit auto na sebe, tak aby ho mohli nadále provozovat,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Lidé by si v dalších týdnech měli dávat při koupi auta pozor na to, aby se nejednalo o vozidlo, které již administrativně zaniklo. Před uzavřením kupní smlouvy by si měli ověřit doklady, tedy velký a malý technický průkaz. Provozovatel uvedený ve velkém technickém průkazu by se měl shodovat s provozovatelem uvedeným v malém technickém průkazu.  

Po 30. červnu bude vozidlům, u nichž nikdo nepožádal o dokončení registrace, vyznačen v registru administrativní zánik. Ten vyznačuje příslušný dopravní odbor obce s rozšířenou působností. V  registru vozidel budou mít úřady k dispozici seznam aut v převodu. Prověří, u kterých z těchto aut byla ještě žádost podána a běží správní řízení, u ostatních postupně vyznačí zánik. U vozidel, u nichž bude otevřené správní řízení, úřady musí nejprve toto řízení uzavřít.

MD veřejnost na povinnost dokončit registraci průběžně upozorňuje. Od dubna je k dispozici aplikace pro kontrolu stavu vozidla na webu www.dokonceteregistraci.cz.

Zpět na výpis článků