Na dopravní stavby bude v roce 2020 k dispozici přes 93 mld. Kč

Na dopravní stavby bude v roce 2020 k dispozici přes 93 mld. Kč
28.11.2019Tiskové zprávy

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 93 mld. Kč. Základní částka 87,3 mld. Kč včetně prostředků z fondů EU bude ještě navýšena o dodatečně získané 3,6 mld. Kč z nevyčerpaných financí pro letošní rok a očekávaný zůstatek na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč.

Na dopravní stavby bude v roce 2020 k dispozici přes 93 mld. Kč
Částka převyšující 90 mld. Kč je historicky jedna z nejvyšších částek, které SFDI směřuje do financování dopravní infrastruktury. 

K částce 87,3 mld. Kč se ještě podařilo vyjednat od Ministerstva financí 3 mld. Kč a od Ministerstva dopravy 600 mil. Kč. Dohromady tak bude mít SFDI k dispozici pro financování dopravní infrastruktury v roce 2020 částku téměř 91 mld. Kč. Dále SFDI předpokládá, že v roce 2020 do financování dopravní infrastruktury rovněž zapojí očekávané zůstatky na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč. Z této celkové částky přesahující 93 mld. Kč budou více než 17 miliard tvořit finanční prostředky z fondů Evropské unie a zbylou část představují národní zdroje.

V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 potřeba dalších finančních prostředků, např. díky urychlení přípravy některých akcí, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu. Cílem takového jednání by bylo navýšit rozpočet SFDI a zajistit tak pokrytí potřeb těchto akcí.

Pro srovnání uvádíme, že v roce 2019 činila celková výše schváleného rozpočtu SFDI částku ve výši 86,3 mld. Kč, která byla dále v průběhu roku 2019 upravena na 101,3 mld. Kč. Rozpočet je běžně upravován v průběhu roku a v drtivé většině případů navyšován. Dá se tedy předpokládat  navýšení i v letech 2020 – 2022.

S ohledem na složitý proces přípravy dopravních staveb je v rozpočtu pro rok 2020 zřízena společná položka pro státní investory ŘSD a SŽDC, ve které jsou rezervovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí.

Rozdělení financí na jednotlivé stavby se bude během roku upravovat podle aktuální situace příjmů a výdajů rozpočtu SFDI a dle aktuální připravenosti jednotlivých staveb. Rozhodující bude, zda se podaří dokončit přípravu, tedy vykoupit pozemky, zajistit stavební povolení
a vybrat zhotovitele.

Takto připravený rozpočet umožní financovat nezbytné výdaje (zejména výdaje na opravu, údržbu a provozní výdaje) výdaje na dopravní infrastrukturu včetně investičních akcí.

Rozpočet SFDI 2007 - 2022

sfdi.png

 
Zpět na výpis článků