Na modernizaci říčních plavidel půjde z OPD až 30 milionů korun

Na modernizaci říčních plavidel půjde z OPD až 30 milionů korun
17.9.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu pro modernizace říčních pravidel. V Operačním programu Doprava (OPD) jsou pro žadatele v rámci této výzvy k dispozici prostředky v celkové výši 30 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat do konce října 2014. Cílem podpory je zmírnit negativní vlivy dopravy na životní prostředí, podpořit ekologicky šetrnou vnitrozemskou vodní nákladní dopravu a zvýšit její bezpečnost.

Podpora z OPD je realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy a aktuálně se jedná již o 5. kolo výzvy. Finanční příspěvek lze získat na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů, na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality a na realizaci opatření, která zvýší bezpečnost vnitrozemské vodní dopravy.

O finanční podporu mohou zažádat vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky. Projektové žádosti musí být předloženy Ministerstvu dopravy do 31. října tohoto roku, samotné projekty pak musí být dokončeny nejpozději do 31. prosince 2015. Žadatelé mohou získat veřejnou podporu v maximální výši 49% z celkových způsobilých výdajů. 15% z celkové výše tohoto příspěvku tvoří národní zdroje, zbylých 85% jsou prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Bližší údaje jsou uvedeny na webových stránkách Operačního programu Doprava www.opd.cz/cz/plavidla .

Zpět na výpis článků