Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun, podpora bude pokračovat i nadále

Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun, podpora bude pokračovat i nadále
20.7.2022Tiskové zprávy

Více než 1,3 miliardy korun jde na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě. Peníze získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Podpora bude pokračovat i nadále, a to s důrazem na bezpečnou mobilitu, její automatizaci nebo modernizaci.

Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun, podpora bude pokračovat i nadále
„Naše ministerstvo hraje v podpoře inovací a modernizaci celého sektoru velmi důležitou roli. Dopravu dnes ovlivňují nové trendy jako digitalizace a podstatná je její udržitelnost, dostupnost a také minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Vidím i řadu příležitostí v rozvoji takzvaných chytrých řešení a automatizace, kde je prioritou hlavně zvyšování bezpečnosti a přístupnosti dopravy,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
 
V současností resort dopravy podporuje výzkum a inovace díky programu DOPRAVA 2020+, který uvádí do praxe Technologická agentura ČR. Zaměřený je hlavně na zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnost a bezpečnost. Podpora směřuje rovněž na projekty věnované digitalizaci, automatizaci, nízkoemisní mobilitě nebo využití družicové navigace. Od začátku programu v roce 2020 bylo podpořeno 118 projektů částkou větší než 1,3 miliardy korun.
 
„Technologická agentura České republiky podporuje aplikovaný výzkum v rozličných oblastech života společnosti. Díky spolupráci s Ministerstvem dopravy vznikl program DOPRAVA 2020+, který umožňuje vyhlašovat specifické výzvy v oblasti dopravy a reagovat na potřeby České republiky například v automobilitě, dopravní infrastruktuře nebo kosmických a leteckých technologiích," uvedl předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Mezinárodní spolupráce

Důležitá je také mezinárodní spolupráce. Ministerstvo proto bude výzkum a inovace akcentovat i při současném předsednictví v Radě EU. Využít hodlá rovněž zasedání výzkumného partnerství pro autonomní mobilitu v Praze. Česká republika posiluje i spolupráci v regionu, a to hlavně s Německem a dalšími středoevropskými státy.
 
Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje také spolupráci s agenturou CzechInvest, jejímž výsledkem je inkubátor pro rozvoj start-upů v oblasti vesmírných technologií. Činnost nyní zahájil Mobility Innovation Hub, který bude v příštích letech důležitým prvkem v celém systému podpory inovací v oblasti dopravy a jejích aktuálních trendů.
 
„Technologická inkubace je zatím největší projekt agentury CzechInvest. Vychází ze zkušeností s úspěšným kosmickým inkubátorem ESA BIC, na kterém úzce spolupracuje také Ministerstvo dopravy. Společně jsme zároveň připravili i jednu z oblastí projektu Technologická inkubace, a to mobilitu. Mobility Innovation Hub se bude věnovat klíčovým tématům, která hýbou současným globálním trhem. Díky naším regionálním kancelářím a díky spolupráci s inovačními centry a experty v krajích máme příležitosti optimalizovat státní podporu a zapojit do rozvoje více subjektů,“ říká náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který má nyní CzechInvest na starosti.
 
Věda, výzkum a inovace hrají významnou roli také v autoprůmyslu, největším průmyslovém oboru České republiky. „Automobilový průmysl prochází historickou transformací. Je před námi celá řada výzev – od přechodu na čistou mobilitu, přes digitalizaci a automatizaci výroby až po technologické změny přinášející prvky autonomní mobility, rozvoj datové a digitální infrastruktury a další. Všechny tyto oblasti budou vyžadovat úzkou spolupráci veřejné a soukromé sféry napříč resorty a sektory. Vítáme proto aktivity Ministerstva dopravy a dalších subjektů, které na inovace a výzkum kladou důraz,“ hodnotí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Nový program DOPRAVA 2030

Podpora bude pokračovat i nadále, a to díky chystanému novému programu DOPRAVA 2030, který se zaměří převážně na udržitelnou, přístupnou a bezpečnou mobilitu, automatizaci, digitalizaci a také na nízkoemisní a ekologickou dopravu. Na jeho vytváření se podíleli jak dopravní experti, tak zástupci akademické sféry. Ti také stanovili měřitelné ukazatele, které se pro jednotlivé oblasti budou vyhodnocovat a díky kterým bude možné sledovat přínosy inovativních projektů.
 
Nový program počítá s výdaji 2,6 miliardy korun a fungovat by měl od příštího roku. Jeho plánovaná délka trvání je sedm let, veřejné soutěže se budou vyhlašovat každý rok.
 
Ministerstvo dopravy také podporuje rozvoj svého resortního Centra dopravního výzkumu (CDV), které funguje jako expertní organizace a ve spolupráci s dalšími instituci přispívá k rozvoji klíčových dopravních oblastí v České republice.
 
 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články