Nová pravidla pro překračování státních hranic

Nová pravidla pro překračování státních hranic
24.4.2020Média a tiskové zprávy

Byl zrušen zákaz volného pohybu, ode dneška je tak umožněno vycestovat mimo ČR za určitých podmínek. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na COVID-19, nebo půjdou do karantény. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU.

Nová pravidla pro překračování státních hranic
 

Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na naše území mají od půlnoci 27. dubna 2020 dvě možnosti příjezdu do ČR: nástup 14denní karantény nebo předložení potvrzení o absolvování testu PCR vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u nich byl proveden test PCR na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady.

Cestovat každý den do země, kde studují, i zpět mohou nově i příhraniční studenti. Ti se vyhnou karanténě, když každých 14 dnů předloží při překročení hranic maximálně čtyři dny starý test.

Tuto možnost denně cestovat a vracet se bez nutnosti karantény získají při přeložení testu od pondělí také pendleři. Ruší se tedy povinnost vycestovat ve 14denních cyklech.

U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, IZS, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin.

Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje cestovat jen v nejnutnějších případech vzhledem k problémům v dopravě a k omezením ostatních států (například Slovensko a Polsko). Před případnou cestou do zahraničí ministerstvo zahraničí doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí


 

Na základě rozhodnutí o zrušení zákazu volného pohybu je ode dneška umožněno vycestovat mimo ČR za určitých podmínek i...

Zveřejnil(a) Ministerstvo dopravy dne Pátek 24. dubna 2020 
Zpět na výpis článků