Nová pravidla pro překračování státních hranic

Nová pravidla pro překračování státních hranic
24.4.2020Tiskové zprávy

Byl zrušen zákaz volného pohybu, ode dneška je tak umožněno vycestovat mimo ČR za určitých podmínek. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na COVID-19, nebo půjdou do karantény. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU.

Nová pravidla pro překračování státních hranic
 

Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na naše území mají od půlnoci 27. dubna 2020 dvě možnosti příjezdu do ČR: nástup 14denní karantény nebo předložení potvrzení o absolvování testu PCR vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u nich byl proveden test PCR na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady.

Cestovat každý den do země, kde studují, i zpět mohou nově i příhraniční studenti. Ti se vyhnou karanténě, když každých 14 dnů předloží při překročení hranic maximálně čtyři dny starý test.

Tuto možnost denně cestovat a vracet se bez nutnosti karantény získají při přeložení testu od pondělí také pendleři. Ruší se tedy povinnost vycestovat ve 14denních cyklech.

U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, IZS, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin.

Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje cestovat jen v nejnutnějších případech vzhledem k problémům v dopravě a k omezením ostatních států (například Slovensko a Polsko). Před případnou cestou do zahraničí ministerstvo zahraničí doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí


 

Na základě rozhodnutí o zrušení zákazu volného pohybu je ode dneška umožněno vycestovat mimo ČR za určitých podmínek i...

Zveřejnil(a) Ministerstvo dopravy dne Pátek 24. dubna 2020 
Zpět na výpis článků