Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury bude účinná od 13. září

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury bude účinná od 13. září
5.9.2014Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy informuje, že novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, nabude účinnosti dne 13. září 2014. Ve Sbírce zákonů byla norma vyhlášena 29. srpna a účinnost byla stanovena na patnáctý den po vyhlášení.

Novela by měla motivovat vlastníky pozemků k rychlejšímu jednání s investorem stavby a zjednodušit tak výkup pozemků. Majitelé zemědělské a lesní půdy budou moci při rychlém jednání získat až osminásobek (ve zcela výjimečných případech pak až šestnáctinásobek) ceny stanovené znalcem. Tyto bonusy by měly usnadnit jednání s vlastníky pozemků a snížit počet případů přecházejících do vyvlastňovacího řízení. Praxe totiž ukázala, že dosavadní bonus ve výši dvojnásobku je příliš nízký a vlastníky pozemků dostatečně nemotivuje k prodeji jejich půdy.

Zpět na výpis článků