Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury usnadní výkupy pozemků pro strategické st

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury usnadní výkupy pozemků pro strategické st
23.4.2014Média a tiskové zprávy

Vláda dnes na svém jednání schválila novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela zvyšuje maximální výkupní cenu u pozemků potřebných pro dopravní stavby, a měla by tak odblokovat jednání s vlastníky nemovitostí. Majitelé zemědělské půdy budou moci při rychlém jednání získat až osminásobek ceny stanovené znalcem. (Ve výjimečných odůvodněných případech pak až šestnáctinásobek). Praxe ukázala, že dosavadní bonus ve výši 100% je nízký a vlastníky pozemků dostatečně nemotivuje k prodeji půdy.

Platná právní úprava, která nabyla účinnosti 1. února 2013, měla zlevnit majetkovou přípravu dopravních staveb a zamezit účelovému získávání půdy, která byla následně státem vykupována za cenu stavebního pozemku. Zavedení procentních bonusů pak mělo motivovat vlastníky pozemků k rychlému uzavírání smluv – čím rychlejší jednání, tím vyšší bonus.

Z praktických dopadů novely je zřejmé, že se podařilo zamezit spekulacím s pozemky a snížit náklady na jejich výkupy. Na druhé straně se ale ukázala jako problematická opatření, která měla přispět k co nejrychlejším dobrovolným výkupům. Kvůli razantnímu snížení výkupních cen se například téměř zastavily výkupy pozemků pro stavbu rychlostní silnice R35. „Bonus 100% u zemědělské půdy není s ohledem na nízké výchozí ceny dostatečně motivační. Investoři mohou nad znalecky stanovenou cenu nabídnout pouze jednotky korun a to vlastníky k rychlému jednání většinou nepřesvědčí,“ konstatoval ministr dopravy Antonín Prachař.

Znalecky stanovené ceny zemědělských pozemků se pohybují v závislosti na regionu obvykle mezi 8 až 35 Kč za m2. MD nyní umožní resortním investorským organizacím (ŘSD, SŽDC, ŘVC) navýšit tuto cenu až na osminásobek. Ve výjimečných případech, které budou jasně zdůvodněny, může ministr dopravy povolit navýšení až na šestnáctinásobek. Zatímco nyní tak stát při ceně 35 Kč za m2 může nabídnout vlastníkovi maximálně zvýšení na 70 Kč, nově bude moci ve výjimečném případě dostat až 560 Kč za m2. „Cíl je jasný - umožnit efektivní nastavení cen tak, aby vlastníci pozemků byli motivováni k dobrovolnému prodeji. Ten je koneckonců pro obě strany nejvýhodnější variantou z hlediska času i peněz,“ řekl ministr Prachař. 

Státní investorské organizace se budou při stanovení výkupní ceny řídit závazným metodickým pokynem ministerstva dopravy. Při maximálním navýšení na osminásobek nesmí cena zemědělského nebo lesního pozemku přesáhnout tři čtvrtiny odhadní ceny stavebního pozemku. Výše bonusu bude klesat v čase podle přesně vymezených období. Zohledněny budou také finanční možnosti státu. Navýšit cenu v rozmezí osminásobku až šestnáctinásobku bude možné pouze na základě výjimky ministra dopravy, například v případech, kde dochází ke zjevné nespravedlnosti (extrémně nízké ceny zemědělské půdy).

Určité zvýšení nákladů na majetkoprávní přípravu staveb bude více než kompenzováno jejím urychlením. Jelikož protahování majetkoprávní přípravy s sebou nese velké administrativní a finanční náklady a rovněž s ohledem na to, že průtahy mohou ohrozit čerpání financí z EU, prosazuje ministerstvo co nejrychlejší přijetí návrhu.

Zpět na výpis článků