Novela zákona odblokuje výkupy pozemků pro dopravní infrastrukturu

Novela zákona odblokuje výkupy pozemků pro dopravní infrastrukturu
20.6.2014Tiskové zprávy

Poslanecká sněmovna v pátek 20. června schválila novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela zásadně mění přístup k výkupu pozemků potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury a měla by motivovat vlastníky pozemků k rychlému jednání s investorem stavby. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident republiky, bude zákon účinný patnáctým dnem od jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Naplní se tak cíl ministra dopravy Antonína Prachaře vyřešit situaci s problematickými výkupy pozemků v co nejkratší době.

Novela zvyšuje maximální výkupní cenu u zemědělské a lesní půdy. Majitelé těchto pozemků budou moci při rychlém jednání získat od investora stavby až osminásobek (ve zcela výjimečných případech pak až šestnáctinásobek) ceny stanovené znalcem. Díky těmto bonusům bude možné, aby se výkupní cena zemědělské a lesní půdy přiblížila stavu před účinností předchozí novely zákona k 1. únoru 2013, což by mělo minimalizovat počet případů přecházejících do vyvlastňovacího řízení.

Důvodem pro změnu zákona je skutečnost, že dosavadní praxe ukázala, že bonus ve výši 100 % je příliš nízký a vlastníky pozemků dostatečně nemotivuje k prodeji jejich půdy. „Nemůžeme po vlastnících chtít, aby prodávali pozemky pro výstavbu tak důležitých staveb jako jsou dálnice za peníze, které jsou jen směšným zlomkem toho, co za srovnatelné pozemky bylo placeno v minulosti. Při majetkové přípravě staveb dochází k velkým problémům při smluvním výkupu pozemků a v některých případech se od účinnosti zákona smluvní výkupy dokonce zastavily. Zejména se to týká strategické komunikace R35 mezi Olomoucí a Hradcem Králové,“ konstatoval ministr dopravy Prachař. Proto také ministerstvo dopravy na pokyn ministra Prachaře připravilo novelu tohoto zákona v co nejkratším čase a ministr ji necelé tři měsíce po svém nástupu do funkce předložil vládě.

Státní investorské organizace se budou při stanovení výkupní ceny řídit závazným metodickým pokynem ministerstva dopravy. „Jsou nastavena jasná pravidla pro stanovení konkrétní výše bonusu u jednotlivých pozemků v konkrétních případech. Mým cílen je, aby se s vlastníky pozemků stejného druhu jednalo ve stejné situaci totožně,“ řekl Antonín Prachař. Při navýšení na osminásobek nesmí cena zemědělského nebo lesního pozemku přesáhnout tři čtvrtiny odhadní ceny stavebního pozemku v daném místě. Výše bonusu bude navíc klesat v čase. Devadesátidenní zákonná lhůta pro akceptaci nabídky bude rozdělena na tři časové úseky a k nim bude přiřazena konkrétní výše bonusu. Pokud vlastník prodá pozemek do šedesáti dní, bude cena násobena osmkrát, pokud dojde k prodeji ve lhůtě 75 dní, bude cena navýšena na čtyřnásobek a v případě podeje do 90 dní dojde k navýšení na dvojnásobek. Navýšit cenu až na šestnáctinásobek bude možné na žádost ředitele investorské organizace pouze ve zcela výjimečných případech, např. pokud bude docházet ke zjevné nespravedlnosti (např. extrémně nízká cena zemědělské půdy) a pouze se souhlasem ministra dopravy.  Přitom stále bude v platnosti omezení, že cena nesmí přesáhnout tři čtvrtiny ceny stavebního pozemku v daném místě.

Protahování majetkoprávní přípravy s sebou nese velké administrativní a finanční náklady a průtahy mohou rovněž ohrozit čerpání financí z EU. Určité zvýšení nákladů bude proto více než kompenzováno urychlením majetkoprávní přípravy staveb. „Je potřeba si uvědomit, že investice vložené do oblasti dopravní infrastruktury mají zásadní multiplikační efekty. Novela zákona 416 je pouze prvním krokem, na který bude navazovat novela o veřejných zakázkách z dílny ministerstva pro místní rozvoj a samozřejmě zákon o liniových stavbách, který by měl v budoucnu otázku výstavby klíčové infrastruktury řešit komplexně,“ konstatoval ministr Prachař.

Zpět na výpis článků