Nový jedenáctikilometrový úsek D3 mezi Ševětínem a Borkem otevřen řidičům

Nový jedenáctikilometrový úsek D3 mezi Ševětínem a Borkem otevřen řidičům
10.12.2019Tiskové zprávy

V úterý 10. prosince byl řidičům otevřen jedenáctikilometrový úsek dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem. Dálnice je náhradou za stávající silnici I/3, která již nevyhovuje současným dopravním intenzitám. Na přetížené komunikaci I/3 docházelo k řadě kolizních situací, které budou díky nové dálnici minimalizovány.

Nový jedenáctikilometrový úsek D3 mezi Ševětínem a Borkem otevřen řidičům
"Uvádíme do provozu téměř jedenáctikilometrovou stavbu, díky které má celá D3 celkem sedmdesát kilometrů. Řidiči tak můžou jezdit po smysluplném uceleném padesátikilometrovém dálničním úseku od okraje Českých Budějovic až do Tábora,“,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík na slavnostním otevření dálnice.

Jedná se o čtvrtý vybudovaný úsek dálnice D3, který rezort dopravy otevírá během posledních dvou let. Aktuálně realizujeme další dva úseky dálnice D3 mezi Úsilným a Třebonínem o celkové délce takřka 20 kilometrů, které vytvoří obchvat Českých Budějovic. V intenzivní přípravě jsou i tři zbývající části ke státní hranici s Rakouskem, na devítikilometrový úsek mezi Třebonínem a Kaplicemi zahájí v příštím roce Ředitelství silnic a dálnic soutěž na zhotovitele.

Dálnice D3 bude tvořit dálniční spojení Prahy s jižními Čechami a dále s Rakouskem. Je zde vedena mezinárodní silnice E55, procházející Evropou ze severu na jih.

Po zprovoznění dnešní stavby je v současné době je v ČR rozestavěno 249 km dálnic a silnic I. třídy, z čehož nové úseky dálnic tvoří 127,4 km. Nejvíce Ředitelství silnic a dálnic staví na D3 (19,9 km), D11 (22,4 km) a D35 (27,3 km), dále modernizuje 60,7 km D1 a 60,9 km tvoří novostavby na silnicích I. tříd.


Technické údaje - D3 Ševětín – Borek:
Délka: 10,7 km
Plocha vozovek: 323 070 m2
Zhotovitel: EUROVIA CS
Aktuální cena stavby: 1 276 mil. Kč bez DPH
 
Zpět na výpis článků