Obce mohou žádat o dotace na obnovu komunikací postižených povodněmi v červnu 2013

Obce mohou žádat o dotace na obnovu komunikací postižených povodněmi v červnu 2013
15.4.2014Média a tiskové zprávy

Na program okamžitých oprav místních komunikací, který byl vyhlášen v roce 2013, nyní Ministerstvo dopravy navazuje vyhlášením dalšího programu, který je zaměřen na obnovu místních komunikací zasažených loňskými povodněmi. Ministerstvo dopravy poskytne obcím dotace v celkové výši 500 milionů korun, mohou o ně zažádat do 6. června 2014.

Zatímco v roce 2013 se MD zaměřilo na okamžitou pomoc obcím a poskytovalo finanční prostředky pouze na opravy zasažených komunikací (tedy na neinvestiční akce), nyní vypsalo na základě rozhodnutí vlády nový program. Ten je zaměřen na obnovu majetku obcí, který plní dopravní účel a na jeho uvedení do normového stavu (investiční akce). Obce mohou dotace využít na obnovu místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství poškozených v důsledku povodní v červnu 2013 – např. na vozovky, mosty, po kterých je komunikace vedena, chodníky, lávky pro chodce nebo cyklisty, svislé dopravní značky, zábradlí, svodidla, veřejné osvětlení, pokud je v majetku obce, apod.


„Obce mají nárok na dotaci do výše maximálně 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Žádosti mohou podávat ode dne vyhlášení programu, nejpozději do 6. června 2014. Na čerpání finančních prostředků budou mít obce čas do konce roku 2016,“ řekl ministr dopravy Antonín Prachař.

 

V rámci předchozího programu okamžitých oprav po povodních 2013 schválilo Ministerstvo dopravy celkem 227 žádostí v celkové výši 440 milionů korun. Obce, které nestihly vyčerpat finanční prostředky během roku 2013, si mohly požádat o převedení finančních prostředků na rok 2014. O prodloužení termínu čerpání si nakonec požádalo celkem 96 obcí.

Zpět na výpis článků