Obyvatelé Dluhonic vítají dohodu na dokončení dálnice D1, diskutovali s ministrem Havlíčkem

Obyvatelé Dluhonic vítají dohodu na dokončení dálnice D1, diskutovali s ministrem Havlíčkem
30.7.2020Média a tiskové zprávy

Veřejné jednání osadního výboru Dluhonic u Přerova za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka, hejtmana olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátora Přerova Petra Měřínského udělalo tečku za dlouho trvajícími jednáními o podmínkách pro realizaci stavby dálnice D1 v úseku Říkovice- Přerov. Zúčastnění se shodli na tom, že stavbě již nyní nic nebrání v cestě.

Obyvatelé Dluhonic vítají dohodu na dokončení dálnice D1, diskutovali s ministrem Havlíčkem


„Dnes jsme potvrdili naplnění příslibu pana premiéra o pomoci lidem z místní části Dluhonice, kterých se dotkne příprava a realizace stavby D1 136 Říkovice- Přerov. Olomouckému kraji budou poskytnuty finanční prostředky ze SFDI na opravu silnic II. a III. třídy a kraj poskytne městu Přerovu ze svého rozpočtu finanční prostředky na dohodnutá opatření kompenzující vzniklou stavbu“, říká ministr dopravy Karel Havlíček.

„Jsem rád, že byla po jednáních a hledání možností od listopadu 2018 nalezena shoda na řešení, kterou jsme si dnes všichni potvrdili,“ říká předseda osadního výboru Dluhonice Oldřich Boráň.

 

Právě teď veřejná debata v Dluhonice, Olomoucký Kraj, Czech Republic. Splnili jsme slib a připravili jsme kompenzační...

Zveřejnil(a) Karel Havlíček dne Čtvrtek 30. července 2020
 


Ke stavbě 0136 Říkovice - Přerov 

Proběhla změna územního rozhodnutí (ÚR) z důvodů změn a úprav technického řešení a nových požadavků vyplývající z legislativy a technických norem. K vydání změny ÚR došlo 19. 11. 2019. Proti vydané změně ÚR bylo podáno devět odvolání.

S námitkami se musel vypořádat Krajský úřad Olomouckého kraje, který svým rozhodnutím ze dne 8. 6. 2020 potvrdil platnost změny ÚR. 

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ŘSD v červenci roku 2019 projednalo možnosti podpory pro MČ Dluhonice. Seznam požadavků předložil místní výbor po veřejném projednání s předsedou vlády ČR v listopadu 2018. 


Výběrové řízení bude zahájeno na podzim 2020.
Předpoklad realizace: 2021 – 2024
Předpokládané náklady: 6,159 mld. Kč 

Zpět na výpis článků