Očistění auta je nutné pro dobrý výhled, zákony ho požadují nejen v ČR, ale i v zahraničí

Očistění auta je nutné pro dobrý výhled, zákony ho požadují nejen v ČR, ale i v zahraničí
26.2.2018Tiskové zprávy

Očištění vozidla od sněhu či námrazy je v zimě základním předpokladem bezpečné jízdy. Odstranění nečistot, které zabraňují řidiči ve výhledu vpřed, do stran nebo vzad, požaduje rovněž zákon o provozu na pozemních komunikacích. Novela, která tuto povinnost konkrétně stanovila, začala platit před dvěma lety. Stejně tak musí řidiči před jízdou odstranit z vozidla a nákladu kusy ledu a sněhu, které by se mohly během jízdy uvolnit.

Očistění auta je nutné pro dobrý výhled, zákony ho požadují nejen v ČR, ale i v zahraničí


V praxi to znamená, že si před vyjetím očistíme všechna skla na vozidle i ta zadní a zpětná zrcátka, střechu vozu, návěs či vlek a v úvahu připadá i čepice sněhu na kapotě.  Pokud řidič vozidlo řádně neočistí vystavuje se blokové pokutě až 2000 Kč a sankci do 2500 Kč ve správním řízení. Okolní státy rovněž pamatují na to, že řidič musí z vozidla dobře vidět, a za jízdu s neočištěným autem mají stanoveny poměrně přísné sankce.

„Většina řidičů se naučila správně očistit své vozidlo od sněhu či námrazy a vyjíždí připraveni. Stále však někteří motoristé pro očištění vozu používají jen stěrače, což v zimních podmínkách nezaručuje dostatečný výhled a ohrožuje to ostatní na silnici,“ uvedl Tomáš Neřold pověřený řízením oddělení BESIP ministerstva dopravy.
 

Jak je to za hranicemi?


V Německu je první varovná pokuta 25 Eur (635 Kč), kterou může policista uložit tomu, kdo vyjede se sněhem na karosérii vozidla. Pokud však zasněžené auto ohrožuje ostatní účastníky provozu, částka se zvyšuje na 80 Eur (2 030 Kč) a navíc policista do doby odstranění zakáže další jízdu.

Další častá zimní destinace českých řidičů - Rakousko - si je vědomo tohoto nebezpečí a policisté se nerozpakují pokutovat řidiče se zasněženým vozem. Pokud kvůli neočistěnému autu dojde k nehodě se zraněním nebo k zablokování dopravy, může sankce být až do výše 5 000 Eur (126 800 Kč). Tamní legislativa mluví o očištění všech oken, kapoty, střechy a dokonce i registrační značky.

Další alpská země - Švýcarsko - je v tomto ohledu ještě přísnější. Zde se považuje za očištěné vozidlo jen to, které má očištěno od sněhu a ledu kromě střechy, oken a kapoty i světlomety a zpětná zrcátka. Za nedodržení těchto předpisů vám hrozí pokuta až 200 CHF (4 390 Kč).

Na Slovensku mají podobný předpis jako v České republice. Sankce je stanovena ve výši 60 Eur (1 520 Kč).

 


Co říká český zákon?


Řidič nesmí:
i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran,
j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 
Zpět na výpis článků