Infocentrum, podchod a oprava Fantovy budovy. Investice Správy železnic na pražském hlavním nádraží

Infocentrum, podchod a oprava Fantovy budovy. Investice Správy železnic na pražském hlavním nádraží
28.4.2021Tiskové zprávy

Správa železnic rozšiřuje možnosti komunikace s veřejností. Dalším krokem k naplnění tohoto záměru je zahájení provozu Informačního centra v dolní části nového vestibulu na pražském hlavním nádraží. Otevřeno bude každý den v týdnu. Součástí dnešního programu v nejfrekventovanější stanici v Česku byl i slavnostní podpis smlouvy na rekonstrukci interiérů historické Fantovy budovy.

Infocentrum, podchod a oprava Fantovy budovy. Investice Správy železnic na pražském hlavním nádraží
„Informační centrum slouží prioritně k zodpovídání dotazů cestujících a poskytování asistenčních služeb. Využijeme ho také k představení naší společnosti. Na velkoplošných obrazovkách se zpětnou projekcí budeme prezentovat velké stavby a promítat náborová nebo preventivní videa Správy železnic,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

Infocentrum bude otevřeno každý den v týdnu od 10 do 20 hodin. Poslouží jako další komunikační kanál provozovatele železniční dopravní cesty s veřejností. Navíc bude důležitým informačním bodem v rámci náboru nových zaměstnanců státní organizace.

Součástí dnešního programu byl rovněž slavnostní podpis smlouvy na rekonstrukci interiérů historické Fantovy budovy. Zhotovitelem prací se stane společnost HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I. ETAPA, jejímž správcem je AVERS a dalším společníkem STRABAG Rail. Vysoutěžená cena dosahuje 303 milionů korun. 

V rámci první etapy budou řešeny velké historické sály a jejich zázemí v severní části Fantovy budovy, díky tomu získají svoji původní podobu. Prostory v 1. nadzemním podlaží se po rekonstrukci otevřou pro veřejnost, budou zde zprovozněny kavárny, restaurace, čekárna a dětský koutek. Ve sloupovém sále vznikne VIP čekárna, velký sál se pak využije jako multifunkční prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí. 

Nový stav bude zahrnovat také doplňující propojení Fantovy budovy s úrovní podchodů, a to formou eskalátorů umístěných v levé části severního podchodu. Dokončení této etapy prací se předpokládá v polovině příštího roku. 

Letos v srpnu začne sloužit prodloužená část severního podchodu. Umožní pěší spojení hlavního nádraží s nově vzniklými budovami na rohu Seifertovy a Italské ulice a dále směrem na Prahu 3. Dojde k podstatnému zkrácení docházkové vzdálenosti mezi městskými částmi. Prodloužený podchod zamezí možným střetům chodců a vlaků. Projekt, jehož realizace si vyžádala 220 milionů korun, počítá s možností budoucího rozšíření nádraží o další ostrovní nástupiště.

Foto: Správa železnic

 
Zpět na výpis článků
Související články