PPP projekt na D4 chtějí realizovat dvě renomovaná konsorcia

PPP projekt na D4 chtějí realizovat dvě renomovaná konsorcia
17.9.2020Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy dnes obdrželo finální nabídky na pilotní PPP projekt výstavby, provozu a údržby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Bude-li Koncesionářská smlouva schválena vládou a Poslaneckou sněmovnou do konce roku 2020, budou práce na staveništi zahájeny v březnu 2021.

PPP projekt na D4 chtějí realizovat dvě renomovaná konsorcia
Nabídky byly podány dvěma účastníky, kteří v prvním kole výběrového řízení úspěšně prokázali kvalifikaci a následně absolvovali čtyři kola soutěžního dialogu. Oba účastníci patří mezi renomované společnosti se značnými zkušenostmi z podobných projektů z celého světa. Stěžejním hodnotícím kritériem soutěže je tzv. čistá současná hodnota plateb za dostupnost nových úseků dálnice v délce 32 km a stávajících úseků v délce 16 km. Tyto náklady stát zaplatí v průběhu provozu dálnice za 25 let. 

„Jsme velmi blízko, a pokud vše dopadne, půjde o historický průlom ve financování infrastruktury v ČR. Úspěšná realizace projektu PPP na D4 se stane milníkem pro další využití modelu PPP pro výstavbu a provoz dopravní a další potřebné infrastruktury“, říká ministr dopravy Karel Havlíček a doplňuje: „Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání přebírá Koncesionář značné množství rizik spočívající ve zpracování prováděcí dokumentace, projednání potřebných změn během výstavby a přebírá též většinu rizika stavu lokality, na které bude výstavba realizována. Výhodou je i rozprostření celkových nákladů na výstavbu a provoz dálnice v čase.“
 
Celková cena, tj. čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost, byla ze strany účastníků soutěže předložena v následujících hodnotách:

1.    Konsorcium DIVia (tvořený společnostmi VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS): 16.554.520.243 Kč

2.    Konsorcium Via 4 - jižní spojení (tvořený společnostmi PORR Beteiligungen und Management GmbH, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch), Obrascon Huarte Lain, S.A., Egis Projects S.A. a SK Engineering & Construction Co. Ltd.): 18.283.543.000 Kč.
 
Kromě ceny budou předmětem hodnocení nabídek i dva kvalitativní parametry dálnice při zpětném odevzdání státu (pozitivně je hodnocena vyšší než minimálně požadovaná kvalita). Zadavatel nyní přistoupí k hodnocení a posouzení nabídek tak, aby mohla být s vybraným dodavatelem po schválení uzavřena koncesionářská smlouva. 

Za vysoutěženou cenu vítězné konsorcium (dále jen Koncesionář) provede nejen výstavbu nových úseků, ale i částečnou rekonstrukci a dovybavení stávajících úseků moderní dálniční technologií, která zajistí dohled nad kvalitním poskytováním služeb ze strany Koncesionáře. Koncesionář dále vybuduje nové středisko správy a údržby v blízkosti křížení se silnicí I/19. Koncesionář též zajistí správu celého projektu s využitím BIM modelu a společného datového prostředí. Koncesionář bude všechny úseky provozovat a udržovat v plně funkčním stavu po období 25 let. K dodržení kvality dle smlouvy bude koncesionář motivován, protože porušení budou pokutována srážkami z měsíčních plateb. Srážky budou aplikovány též za omezení jízdy v jednotlivých jízdních pruzích. Koncesionář bude vázán koncesionářskou smlouvou, přičemž při ukončení smlouvy bude mít koncesionář povinnost předat dálnici zpět zadavateli v kvalitě blížící se nově vybudované komunikaci. 

Nově postavené úseky dálnice budou ve vlastnictví státu, stát se ale na financování jejich výstavby nepodílí. Totéž platí o rekonstruovaných úsecích. Stát začne Koncesionáři platit až v období, kdy bude dálnice (resp. její dílčí úseky) odevzdána ve smluvně vymezené kvalitě k provozu. Úhrady v podobě plateb za dostupnost jsou vázány na to, že dálnice bude po celé období provozu pro její uživatele dostupná ve smluvně definované kvalitě. V případě nedodržení této kvality bude Koncesionáři poměrná část z platby za dostupnost odečtena jako smluvní sankce. 

Zahájení stavebních prací lze očekávat počátkem roku 2021. Podpis smlouvy pak bude ještě záviset na souhlasu vlády a Poslanecké sněmovny v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. 

Další info k PPP projektu na D4 naleznete na: https://pppd4.cz/


 
Zpět na výpis článků
Související články