Památkově chráněné budově v Českých Budějovicích se postupně navrací lesk

Památkově chráněné budově v Českých Budějovicích se postupně navrací lesk
11.8.2022Tiskové zprávy

Kompletní rekonstrukce výpravní budovy českobudějovického nádraží je v plném proudu, pokračují práce v jižní i severní věži, opravuje se fasáda, montují jednotlivé části konstrukce střechy. V příjezdové hale pokračují opravy štukových prvků a omítek, restaurátoři dokončili práce na historické fresce. Instalují se rozvody slaboproudu, elektroinstalace a technologická zařízení budovy. Právě v příjezdové hale se první prostory cestujícím otevřou na počátku příštího roku, zbylá část budovy se cestujícím zpřístupní do konce roku 2023.

Památkově chráněné budově v Českých Budějovicích se postupně navrací lesk
Cílem rozsáhlé modernizace budovy z roku 1908 je především zvýšení komfortu pro cestující i veřejnost, zlepšení podmínek pro zaměstnance Správy železnic, optimalizace prostor určených k zajištění přepravních služeb, lepší komerční využití ostatních ploch a v neposlední řadě úspora energie. „Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem se postupně jedné z nejvýznamnějších budov v Českých Budějovicích navrací lesk, který měla po svém dokončení před více než 110 lety. Zároveň cestujícím, návštěvníkům i zaměstnancům poskytne důstojné prostředí odpovídající 21. století,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodal: „Jsem velmi rád, že prostory severní věže nově využijí další složky státu. Kromě pobočky České pošty, která je nyní v sousedství nádražní budovy, zde bude dislokované pracoviště Policie ČR.“

Stavební práce na výpravní budově začaly na přelomu května a června 2020, odhad dokončení byl zpočátku prosinec 2022. Po odkrytí původních konstrukcí byl zjištěn velmi špatný stav některých částí objektu, například všech stávajících železobetonových nosných konstrukcí stropů, některých zdí, bylo nutné zbourat celý severní přístavek a změnit způsob odizolování objektu.

První etapa zahrnovala vybudování nových prostor v podzemí pro potřebné technologie – nové trafostanice, záložní dieselagregát, rozvaděče elektroinstalace. V podzemí také došlo k sanaci, během prací stavbaři čelili zvýšenému množství spodní vody. Zároveň bylo nutné přestěhovat provoz dispečinku do provizorních prostor.

V rámci druhé etapy je už dokončena oprava stropu příjezdové haly a restaurování historické fresky, opravují se podlahy a stěny příjezdové haly, budují se nové veřejné toalety. Pokračují práce v severní věži nádražní budovy, pokládají se obklady a dlažby. Na centrální věži se opravuje fasáda, montují jednotlivé části konstrukce střechy, probíhají klempířské práce, restaurátorské opravy sousoší, pokládají se nové podlahy a mění okna i dveře. V jižní věži se momentálně pracuje na nových stropních konstrukcích a realizují se různé statické úpravy, jako jsou dozdívky a vyzdívky pro statické zajištění objektu, jehož špatný stav byl zjištěn po odkrytí zdiva. V příjezdové hale pokračují opravy štukových prvků a omítek, instalují se rozvody slaboproudu, elektroinstalace a technologická zařízení budovy. Rovněž se zde buduje konstrukce nového výtahu.

Dokončení příjezdové haly a její otevření pro veřejnost se plánuje na začátek příštího roku. Do konce toho letošního bude hotová fasáda celého objektu, na sklonku roku 2023 pak budou cestujícím k dispozici prostory v odjezdové hale.

Využití opravené budovy bude multifunkční, vzniknou zde nové prostory pro cestující, obchody a služby, chybět nebudou ani nové kanceláře. V centrální části budovy se postaví nový výtah, který spojí podchod s 1. nástupištěm, další výtahy vzniknou v severní i jižní věži. Budova dostane nový orientační a informační systém.

Součástí rekonstrukce bude také stavba pasáže propojující severní věž s hlavní odbavovací halou, tedy pomyslné spojení s Lannovou třídou, hlavní spojnicí mezi nádražím a centrem Českých Budějovic. Tím se odlehčí nápor cestujících směřujících na chodník před budovou podél frekventované Nádražní ulice a zvýší se tím i jejich bezpečnost. Řešení interiérů navrhli architekti z ateliéru A 8000.  

Práce realizuje Společnost Metrostav – EDIKT – AVERS, tvořená uvedenými firmami. Aktuální cena stavby je 755 milionů Kč. Stavba je spolufinancována z prostředků EU, fondu RRF.
 
Zpět na výpis článků