Po nové prodloužené Rudné v Ostravě již jezdí řidiči

Po nové prodloužené Rudné v Ostravě již jezdí řidiči
19.12.2019Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic ve čtvrtek 19. prosince zprovoznilo stavbu silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava. Nově zprovozněná čtyřpruhová komunikace výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti, zkvalitnění životního prostředí v Ostravě a podpoře investic v celém regionu.

Po nové prodloužené Rudné v Ostravě již jezdí řidiči
Rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na odblokování této stavby, což vedlo v září tohoto roku k zisku pravomocného stavebního povolení na dokončení stavby. Velký dík patří také zhotoviteli, který stihnul stavbu dokončit v rekordním čase během necelých tří měsíců. Prodloužená Rudná propojí dva stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou. Stavba také výrazně uleví obyvatelům západní části Ostravy, zejména v okolí ulic 17. listopadu a Opavská“, uvedl k nově zprovozněné stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Komunikace I/11 tvoří významnou součást silniční sítě Moravskoslezského kraje, neboť propojuje jeho východní a západní část. Celkově se jedná o jednu z nejdelších silnic I. třídy v ČR.

Hlavní trasa:

délka: 6,7 km
kategorie: S 22,5/100 a S 24,5/100
plocha vozovek: 198 276 m2
počet všech stavebních objektů: 123

zhotovitel: STRABAG, OHL ŽS, JHP
cena stavby dle smlouvy: 2 449 mil. Kč bez DPH

 
Zpět na výpis článků