Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě
23.6.2014Tiskové zprávy

Poslanecká sněmovna v pátek 20. června vyslovila souhlas s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Novelu teď musí schválit Senát a podepsat prezident republiky. Novela zavádí koncepčně novou úpravu přístavů, pravidel provozu na vodní cestě či vymezování vodních ploch pro sportovní účely. Dílčí změny se týkají např. technické způsobilosti plavidel, plavebního rejstříku či posádky plavidel.

Novela nově definuje pojem přístav, specifikuje povinnosti provozovatelů jak pozemní, tak vodní části přístavu a upravuje provozování jiných míst, jako jsou přístaviště, překladiště, vývaziště či kotviště, která jsou určena pro stání plavidel s tzv. nižším statusem.

Koncepčně novou úpravou je také stanovení pravidel provozu na vodní cestě. Novela určuje povinnosti pro provozovatele plavidel a účastníky plavebního provozu, vymezuje nová pravidla pro výkon určitých činností na vodní cestě jako je rybolov, koupání, potápění, vodní lyžování apod. a stanovuje zásady pro konání hromadných akcí a umisťování plavebního značení.

Plavební úřad bude moci vymezit část vodní cesty např. pro sportovní a akrobatické plutí malých plavidel a pro vodní lyžování. Tedy pro ten typ plavby, při kterém nelze dodržet některá pravidla spojená s manévrováním a rychlostí, a který tak bude možné provozovat pouze na vymezených plochách. Opatřením obecné povahy bude možné na dobu až 5 let stanovit provozní dobu, typ činnosti i nejvyšší povolený počet plavidel na ploše.

Novela zákona dále řeší výměnu průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek vydaných podle předpisů platných jak před, tak i po účinnosti zákona o vnitrozemské plavbě. Většina těchto průkazů nemá, resp. má jen nedostatečné, ochranné prvky a průkazy vystavené do roku 1992 navíc obsahují názvy a symboly již neexistujících státních útvarů.

Zpět na výpis článků