Pražská deklarace cílí na rozvoj a financování strategické dopravní infrastruktury

Pražská deklarace cílí na rozvoj a financování strategické dopravní infrastruktury
14.6.2024Tiskové zprávy

Zástupci států V4+ se setkali ve Fantově budově na pražském hlavním nádraží, aby zde debatovali o společných snahách o urychlení rozvoje dopravní infrastruktury a zajištění jeho financování. Výsledkem jednání byl podpis Pražské deklarace, která shrnuje hlavní body zasedání. V článku nabízíme jejich shrnutí.

Pražská deklarace cílí na rozvoj a financování strategické dopravní infrastruktury

Jednotný závazek

 • České republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a Slovensko se zavazují k rozvoji společných projektů dopravní infrastruktury za účelem zlepšení konektivity EU.

Cíle rozvoje dopravy

 • Uznání role železniční dopravy při dosahování ekologických cílů, ekonomického růstu a konkurenceschopnosti.
 • Snaha o udržitelnou, chytrou a odolnou dopravní síť dle revize TEN-T, kterou vyjednalo CZ PRES 2022
 • Priorita pro rozvoj vysokorychlostních železnic ve střední a severovýchodní části EU. Propojení strategických dopravních projektů Rail Baltica, Via Vindobona a VRT propojení v rámci V4 
 • Zaměření na dokončení geostrategických spojení na ose sever-jih a sever-východ 
 • Závazek k modernizaci stávající železniční infrastruktury pro lepší kapacitu, konkurenceschopnost a dostupnost a vojenskou mobilitu.
 • Podpora rekonstrukce a rozvoje dopravních spojení s Ukrajinou a Moldavskem.

Financování dopravy

 • Důraz na důležitost evropských fondů (Nástroj pro propojení Evropy, Kohezní fondy) pro dosažení dopravních a klimatických cílů do roku 2030.
 • Výzva k navýšení ambicí pro CEF v dalším Víceletém finančním rámci pro zajištění financování dopravních projektů.
 • Zvýraznění potřeby zdrojů financování pro ekologickou transformaci dopravy, splňující požadavky vyplývající z nařízení AFIR.
 • Vývoj nástrojů pro přechodné financování a kontinuitu mezi finančními rámci pro velké projekty.
 • Zkoumání alternativních zdrojů financování, včetně půjček a partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) – příležitost pro české firmy

Závěr

 • Potvrzení závazku k rozvoji dopravní infrastruktury s ohledem na udržitelnost a ekonomické a společenské přínosy.
 • Závazek spolupracovat s ostatními členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem na vybudování udržitelné, odolné a propojené dopravní sítě.
Zpět na výpis článků