Předsedou nového regulačního úřadu se stane Pavel Kodym, do funkce ho na 6 let jmenovala vláda

Předsedou nového regulačního úřadu se stane Pavel Kodym, do funkce ho na 6 let jmenovala vláda
15.2.2017Tiskové zprávy

Vláda dnes na návrh ministra dopravy Dana Ťoka jmenovala Pavla Kodyma na pozici předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Kodym zvítězil v opakovaném veřejném výběrovém řízení, do kterého se přihlásili čtyři zájemci. Nový nezávislý regulátor bude mít za úkol především hlídat transparentní přístup při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům, řešit bude také spory mezi dopravci a provozovateli dráhy, uzavírání smluv o přístupu na dráhu, ale třeba také výlukový jízdní řád.

Předsedou nového regulačního úřadu se stane Pavel Kodym, do funkce ho na 6 let jmenovala vláda
„Nový předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře musí co nejdříve projednat s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra systemizaci služebních míst, předložit jí vládě, zajistit výběrová řízení na obsazení nově vzniklých pozic a připravit celý úřad, aby mohl od dubna začít fungovat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Třiapadesátiletý Pavel Kodym v současnosti pracuje v Českých drahách jako systémový specialista na odboru kolejových vozidel, kde je zodpovědný za nákup a hospodaření s drážními vozidly, v letech 2003 až 2013 byl ředitelem Drážního úřadu, předtím působil v různých pozicích v Československých a následně pak v Českých drahách. Kodym vystudoval dopravní a manipulační techniku se specializací na kolejová vozidla na Fakultě strojního inženýrství ČVUT.

Nově vzniklý Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře bude mít za úkol hlídat rovný přístup státu při přidělování kapacity dopravcům na dráze, ale i v letectví. Zároveň by měl také chránit objednané a financované spoje z veřejných prostředků. Nezávislý úřad po České republice požaduje Evropská unie. V čele úřadu stojí podle zákona předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Funkční období předsedy úřadu je 6 let a je vykonávána v pracovním poměru.

Finanční náklady na nově vzniklý úřad budou ročně maximálně v jednotkách milionů a pracovat by na něm mělo dvacet až třicet úředníků. Ze zákona bude mít úřad pravomoc provádět několik typů činností. Jádrem budou správní řízení zahajovaná na žádost především drážních dopravců, ve kterých bude rozhodovat, zda postupem provozovatele dráhy při poskytování nebo naopak omezování přístupu na dráhu nebyl porušen zákon o dráhách. Při zjištění porušení pak bude provozovateli dráhy rozhodnutím ukládat nápravná opatření nebo ukládat pokuty při zjištění porušení zákona.

Nový regulační úřad bude také prověřovat, jestli komerční linky a jejich provozování nenarušuje hospodářskou vyváženost spojů vypravovaných v závazku veřejné služby. Podle unijního práva totiž má takové narušení negativní dopad. Komerční doprava se soustřeďuje primárně na silně využívané spoje a časy s vysokou frekvencí cestujících, potřeby cestujících je ale třeba pokrýt i na méně frekventovaných tratích a v méně využívaných časech.

O opakované výběrové řízení na pozici předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se již začala zajímat Evropská komise. Podrobnosti naleznete v pondělní tiskové zprávě.
 
Zpět na výpis článků
Související články