Premiér s ministry na Moravě: Prodloužíme Baťův kanál a dokončíme obchvat Otrokovic

Premiér s ministry na Moravě: Prodloužíme Baťův kanál a dokončíme obchvat Otrokovic
12.6.2019Média a tiskové zprávy

Předsedy vlády Andrej Babiš, ministr životního prostřední Richard Brabec a ministr dopravy Vladimír Kremlík dnes ve Zlínském a Jihomoravském kraji řešili problematiku kvalitní dopravní infrastruktury a boje se suchem. Přímo na místě se seznámili se záměrem prodloužit Baťův kanál až do Hodonína, průběhem prací na velmi potřebném obchvatu Otrokovic a celkovou obnovou dopravní cesty na hlavním nádraží v Brně.

Premiér s ministry na Moravě: Prodloužíme Baťův kanál a dokončíme obchvat Otrokovic
Baťův kanál mezi Petrovem a Rohatcem patří k dlouhodobě nejvytíženějším vodním dopravním cestám v ČR, proto je pro Ministerstvo dopravy jeho další prodlužování důležité „Chceme, aby turisté mohli doplout až do dopravně dobře dostupného Hodonína. Proto se již příští rok začne stavět plavební komora v Rohatci za 234 milionů Kč,“ potvrdil na dnešním výjezdu ministr dopravy Vladimír Kremlík.
Další zastávkou cesty byl budovaný obchvat Otrokovic, který má od roku 2021 zcela odvést tranzitní dopravu mimo město. Dnes bylo dohodnuto, že stavba zbývající jihovýchodní části této silnice se má o několik měsíců urychlit. Za více než 708 milionů Kč se občané města i řidiči dočkají výrazného zlepšení složité dopravní situace na silnici I/55, jedné z nejvytíženějších dopravních tepen u nás.Dopravní část výjezdu končila na hlavním nádraží v Brně, kde se premiér Babiš i ministři Kremlík a Brabec seznámili s obnovou trati na druhém největším železničním uzlu v zemi. Brněnské nádraží dostane opravené historické mosty přes Hybešovu a Křídlovickou ulici, moderní elektronické zabezpečení a jeho zázemí či část výhybkových konstrukcí a kolejí. Celkové náklady dosahují bezmála 2,8 miliardy Kč.
Baťův kanál má délku 53 km, je zde provozovaných 11 plavebních komor a pro rekreační plavbu ho využívá na 90. 000 návštěvníků ročně.

Nyní se staví 255, 2 km dálnic a silnic I. třídy (139,5 km dálnic a 51,9 km modernizace D1; 63,8 km modernizace silnic 1. třídy) a letos se mj. otevře:
o D3 Bošilec - Ševětín (8,1 km, 24. 6. slavnostní spuštění provozu)
o D1 Přerov - Lipník nad Bečvou (14,3 km)
o Obchvat Kravař v severozápadních Čechách (2,7 km)
o Silnice Slaný - Velvary (letos 6,5 km)
o Obchvat Znojma a obchvat Lechovic (3,4 a 4,4 km)
o Mimoúrovňová křižovatka v Olšanech u Prostějova (1,1 km) 
Zpět na výpis článků