Přestavba Masaryčky se naplno rozbíhá, začnou první dopravní omezení

Přestavba Masaryčky se naplno rozbíhá, začnou první dopravní omezení
19.6.2024Tiskové zprávy

Stavební činnost na české železnici neutichne ani v období hlavních prázdnin. Platí to i pro rekonstrukci pražského Masarykova nádraží, která nabírá na intenzitě. V souvislosti s tím dojde ke změnám tras některých vlaků. Na dalších místech pak proběhnou plánované opravné a údržbové práce.

Přestavba Masaryčky se naplno rozbíhá, začnou první dopravní omezení

Po dobu letních prázdnin, tedy od 1. července do 31. srpna 2024, proběhnou stavební práce na obnově železniční trati v karlínské oblasti Sluncová (Pod Krejcárkem). Na samotném Masarykově nádraží začne demontáž zastřešení na nástupišti mezi 6. a 7. kolejí. Linky S2 a S22 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín/Milovice) tak nebudou zajíždět na Masarykovo nádraží, ale budou odkloněny na hlavní nádraží. Linka S34 (Praha Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice) bude ukončena ve Vysočanech.

Cílem Správy železnic je, aby modernizační práce měly co nejmenší dopad na denní provoz. Proto jsou výluky celé stanice naplánovány pouze na noční hodiny, proběhnou v období od 1. do 27. července, a to vždy v době od 23:40 do 4:00.

Celková přestavba Masarykova nádraží začala na počátku letošního roku. Jako první přišel na řadu archeologický průzkum, dělníci dále odstranili část kolejí a pokračují v překládce sítí a kabelů. Rekonstrukcí projdou kromě nástupišť také koleje, jejich počet se zvýší ze sedmi na devět. Celé kolejiště překlene nová platforma, která propojí dosud rozdělené lokality v sousedství Masarykova nádraží. Dokončení všech prací se plánuje v roce 2027.

Další výluky na významných tratích

V úterý 16. července začne oprava trati z Nymburka do Poříčan. Ta sloužila během nedávných stavebních prací na koridoru mezi Kolínem a Poříčany jako objízdná trasa pro dálkové vlaky. Nezbytnými úpravami projdou nejen koleje a nástupiště v celém úseku, ale také výhybky ve stanici Nymburk město. Cestující budou přesedat do autobusů náhradní dopravy do 24. srpna.

Od 23. července se bude provádět zajištění stability náspů v úseku Pňovany – Planá u Mariánských Lázní, který leží na trati z Plzně do Chebu. Nepřetržitá výluka zde potrvá do 20. září, následující tři týdny pojedou vlaky sníženou rychlostí 50 km/h.

V srpnu pak dojde k přerušení provozu na trati z Českých Budějovic do Plzně. Důvodem omezení budou údržbové práce na železničním svršku a troleji a úprava technologie přejezdových zabezpečovacích zařízení. Od 2. do 13. srpna nepojedou vlaky mezi Ražicemi a Strakonicemi, v termínu od 9. do 12. srpna navíc v úseku ze Strakonic do Horažďovic předměstí.

Návrat vlaků na Branický most a do Kladna-Ostrovce

Už od 1. července dojde v Praze k obnovení jednokolejného provozu nákladních vlaků na rekonstruovaném Branickém mostě i v navazujícím úseku na Spořilov.

Pokročily také práce na modernizaci a zdvoukolejnění trati z Kladna do Kladna-Ostrovce. Od 31. července se zde začne jezdit po jedné koleji.

Zpět na výpis článků
Související články