Příprava splavnění Odry: Česko a Polsko se shodlo na šetrné a citlivé variantě k přírodě