Příprava staveb nových dálnic směrem do Rakouska, k Polsku a na Olomouc jsou v plném proudu

Příprava staveb nových dálnic směrem do Rakouska, k Polsku a na Olomouc jsou v plném proudu
31.5.2017Tiskové zprávy

Nejblíže k zahájení výstavby jsou dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří a D35 v úsecích Časy – Ostrov a Opatovice nad Labem – Časy, u nichž by měla výstavba začít již na podzim tohoto roku. Informaci o přípravě všech devíti prioritních projektů dnes dostala vláda. Jde o projekty, u nichž vláda vyjednala výjimku ze zcela nového posuzování dopadů staveb na životní prostředí, tzv. EIA.

Příprava staveb nových dálnic směrem do Rakouska, k Polsku a na Olomouc jsou v plném proudu
„V současné době na úsecích dálnic D11 a D35 již probíhá archeologický výzkum, což je vlastně nedílná součást stavby a na místě už je vidět stavební technika. Se samotnou stavbou chceme začít do konce letošního roku,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Archeologický průzkum probíhá i na dalších prioritních stavbách, jako je D1 v úseku Říkovice – Přerov, D3 v úsecích Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín a D11 v úseku Smiřice – Jaroměř.

Dalšími prioritními stavbami jsou D6 v úsecích Lubenec – obchvat, Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov – obchvat, D48 - obchvat Frýdku-Místku, D49 v úseku Hulín – Fryšták, D55 Otrokovice - JV obchvat a modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice.

Přípravu některých staveb komplikuje majetkoprávní vypořádání, jako například soudní spor mezi Státním pozemkovým úřadem a církví na trase D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří o vydání dotčených pozemků či spor s majiteli pozemků o cenu jejich odkupů v rámci vyvlastňovacího procesu pod trasou dálnice D55 v úseku JV obchvatu Otrokovic. U většiny prioritních staveb již byla zároveň podána žádost o stavební povolení nebo je stav těsně před podáním žádosti.

Konkrétní aktuální stav k jednotlivým stavbám naleznete níže v tabulce (po kliknutí na název stavby se vám otevře stránka s bližšími informacemi o dané stavbě):
 
Název stavby Stav přípravy Předložení žádosti o stavební povolení Předpoklad realizace
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
 
probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, v 04/2017 byl zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)
 
podány žádosti o stavební povolení na celou hlavní trasu, 2 stavební povolení z 9 vydány 4Q/2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
 
probíhá majetkoprávní vypořádání (vyvlastnění), v 04/2017 byl zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)
 
podány žádosti o stavební povolení na celou hlavní trasu dle zákona 416/2009 Sb. 4Q/2017
D6 Lubenec obchvat
 
Vykoupeny všechny pozemky v hlavní trase vč. dlouhodobého sporu se spol. Lubenské strojírny s.r.o.; ze strany ÚOHS zamítnut Rozklad – vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)  připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu 4Q/2017
D6 Nové Strašecí - Řevničov
 
probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy + řešení směn pozemků – v současné době na hlavní trase vyřešeno 100 % pozemků pro vydání stavebního povolení; ze strany ÚOHS zamítnut Rozklad – vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)  připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu 4Q/2017
D6 Řevničov, obchvat
 
probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy; podán Rozklad na ÚOHS – brání vyhodnocení 1.kola a zahájení 2. kola (předpoklad zahájení 2. kola v 06/2017)  připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu 4Q/2017
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice
 
zahájen archeologický výzkum, vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) Před vydáním stavebního povolení   3Q/2017
D11 1107 Smiřice - Jaroměř
 
probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce (církev odmítá dát souhlas se stavbou);  zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) podány žádosti o SP 4Q/2017
D35 Časy - Ostrov
 
probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy; zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) podána žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu 3Q/2017
D35 Opatovice nad Labem - Časy
 
probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) podána žádost o stavební povolení celou hlavní trasu 3Q/2017
D48 Frýdek Místek - obchvat
 
probíhá stavební řízení, 100 % pozemků vykoupeno, vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) probíhá stavební řízení 4Q/2017
D49 4901 Hulín - Fryšták
 
vybrán zhotovitel stavební řízení - vydána pravomocná výjimka č.3 z chráněných živočichů, na výjimku č. 2 (křeček) vydáno předběžné opatření soudu (nepravomocná výjimka) 4Q/2017
D55 5505 Otrokovice obchvat JV
 
probíhá majetkoprávní vypořádání - problém vyvlastnění manželů Gregůrkových (předložili znalecký posudek na cenu přes 2000 Kč/m2. Znalecký posudek je zpracován chybně; obvyklá cena se pohybuje na desetině této částky. ŘSD ČR s tímto znaleckým posudkem nesouhlasí, vyvlastňovací úřad zadal revizní posudek)
probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)
podána žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu byla stažena - nutné vydání výjimky z chráněných živočichů – žádost podána na KÚ 4Q/2017
D1 0136 Říkovice-Přerov
 
probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podána žádost o změnu územního rozhodnutí (04/2017); napadena výjimka z chráněných živočichů, zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 11/2017) připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb (oficiálně bude podána po změně ÚR zhruba 07/2017);  1Q/2018
Modernizace trati Sudoměřice - Votice Probíhá zpracování projektu stavby 08/2017 3Q/2017


 
Zpět na výpis článků
Související články