Program DOPRAVA 2020+: podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů

Program DOPRAVA 2020+: podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů
23.7.2020Tiskové zprávy

Více než 220 návrhů projektů zaměřených na asistenčními systémy pro řidiče, infrastrukturu pro rozvoj elektromobility, bezpečnost letecké dopravy či plánování dopravních služeb bylo v uplynulých měsících podáno v rámci programu DOPRAVA 2020 +. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 215 návrhů projektů, pro které je připraveno k rozdělení 400 milionů korun.

Program DOPRAVA 2020+: podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů
Projekty jsou standardně zaměřeny do jednoho ze 4 specifických cílů: Udržitelná doprava, Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, Přístupná a interoperabilní doprava a Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Hlavní cíl programu, a tím i projektů v programu podporovaných, je pak rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. 

V rámci reakce na situaci kolem COVID-19 bylo nad rámec standardního zaměření projektů zdůrazněno také téma zvládání mimořádných situací. Řešení a výsledky těchto návrhů projektů by měly přispět ke zmírnění negativních dopadů těchto mimořádných událostí na dopravu a hospodářství. 

Program DOPRAVA 2020+ se teší značnému zájmu. Zatímco do prvního kola veřejné soutěže bylo podáno 141 projektů, do druhého ročníku veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+ bylo podáno 227 návrhů projektů.

S žádostí o aplikační garanci se na Ministerstvo dopravy ČR obrátili přihlašovatelé 102 projektů za celkem 1,4 mld. Kč. Po posouzení žádostí příslušnými odbory byla garance udělena 54 žádostem, úspěch tedy slavila více než polovina zaslaných projektů. Po úspěšném absolvování formální kontroly na půdě Technologické agentury ČR se projekty „utkají“ o podporu ve výši 400 milionů korun. Její maximální výše je 50 milionů Kč na jeden projekt při maximálně 80% intenzitě podpory.

Hlavním cílem programu DOPRAVA 2020+ je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Další informace včetně seznamu projektů naleznete na stránkách Technologické agentury ČR.
 
Zpět na výpis článků