Projektového manažera soutěže na nový mýtný systém bude MD vybírat z pěti uchazečů

Projektového manažera soutěže na nový mýtný systém bude MD vybírat z pěti uchazečů
30.6.2016Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy dnes otevřelo obálky v rámci výběrového řízení na mýtného manažera, který bude chystat soutěž na nový mýtný systém. Ministerstvo bude vybírat z pěti uchazečů, jejichž nabídky nyní posoudí hodnotící komise.

Nejnižší nabídku podalo sdružení KPMG ČR, Tempest Czech a advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol. Přihlásil y se rovněž společnosti Cetag, BDO IT, Arthur D. Little a Deloitte Advisory. Všichni uchazeči podali nabídky s cenou nižší než 40 milionů korun, oproti předpokládané hodnotě zakázky ve výši 70 milionů Kč tedy slibuje tendr výraznou úsporu.

Úkolem projektového manažera bude zpracovat tarifní politiku, podle níž se nastaví budoucí mýtné sazby. Připraví rovněž zadávací podmínky technologicky neutrální soutěže, v níž stát vybere nový mýtný systém. Ten by měl být v provozu nejpozději od roku 2020.  Mýtný tendr, který bude otevřen všem zájemcům s libovolnou technologií, ministerstvo vypíše v příštím roce.

„Plníme to, co jsme slíbili veřejnosti i vládě. Paralelně s nouzovým řešením, kterým musíme zajistit výběr mýta pro nejbližší období, připravujeme otevřenou soutěž na nový mýtný systém. Do ní rádi pozveme všechny zájemce a stát si bude moci vybrat nejvýhodnější nabídku,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Vláda může pokračovat v projednávání krizové varianty výběru mýta

Ministerstvo zároveň pokračuje v řešení krizové varianty výběru mýta pro nejbližší období od ledna 2017. Vláda bude na svém dalším zasedání znovu projednávat odůvodnění veřejné zakázky s názvem Zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016. Ministerstvo dopravy již získalo všechna potřebná stanoviska od poradních orgánů vlády.

Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky konstatovala, že zadavatel v minulosti sám vytvořil „stav exkluzivity“, který svědčí pouze současnému dodavateli mýtného systému. Na základě tohoto soudí, že nejsou naplněny důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění při této zakázce.

Pracovní skupina nicméně nezohledňovala fakt, že ministerstvo usilovalo o nezbytnou součinnost stávajícího provozovatele při předání systému jinému subjektu, který by vzešel z otevřeného výběrového řízení. Ta ale není v současné smlouvě zakotvena. Tuto skutečnost potvrdily dva znalecké posudky a dvě právní analýzy, se kterými se vláda seznámila a vzala je 23. května na vědomí .

„To, že někdo dal v roce 2006 jednomu provozovateli exkluzivitu bez možnosti celý systém předat někomu jinému, je známý fakt. Mojí odpovědností je odvrátit riziko ztráty 10 miliard korun ročně, přetížení našich silnic nákladní dopravou a další potíže, kterými bychom zatěžovali všechny občany, kdyby se mýto nevybíralo,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Zpět na výpis článků