Provoz na českém nebi opět překročil hranici 900 000 pohybů

Provoz na českém nebi opět překročil hranici 900 000 pohybů
31.1.2020Média a tiskové zprávy

Vyhodnocení provozních výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2019 potvrdilo očekávaný mírný pokles letového provoz v českém vzdušném prostoru. Tento vývoj byl způsoben kapacitními problémy v regionu střední a západní Evropy, zejména Rakousku a Maďarsku a dále potřebou odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru na Německem.

Provoz na českém nebi opět překročil  hranici 900 000 pohybů
Za celý rok 2019 bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 906 666 pohybů, což  představuje meziroční pokles provozu o 0,6 % oproti roku 2019 (912 815 pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 95 206 pohybům - v denním průměru tedy 3 070 letům. Podle statistik tak letouny na českém nebi nalétaly celkem 208 000 000 kilometrů a jejich celková hmotnosti byla 95 000 000 tun.
 
Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Wizz Air a Ryanair. 
   
S ohledem na kapacitní problémy celoevropského systému letového provozu a na základě žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) se podnik znovu připojil k opatřením vedoucím k udržení akceptovatelné míry zpoždění ve střední a západní Evropě. V důsledku těchto opatření a také vlivem kapacitních problémů v Maďarsku a Rakousku došlo k přesměrování především letounů na dálkových tratích mimo český vzdušný prostor a to zejména severním směrem přes Polsko, nebo jižním směrem přes Srbsko a Chorvatsko.
 
 V roce 2019 byly zajištěny kapacitní požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru České republiky a míra zpoždění se oproti roku 2018 snížila o 44%  na hodnotu 0,27 minuty na provedený let. Podíl podniku na celoevropském zpoždění tak činí zanedbatelných 1,1%. Tato skutečnost a práce českých řídících letového provozu byla oceněna jak organizací EUROCONTROL, tak i leteckými dopravci při prvním vyhodnocení roku 2019.
 
Obdobný vývoj byl zaznamenán na Letišti Václava Havla Praha, kde počet pohybů (startů a přistání) poklesl meziročně o 0,5 % na 154 485. Celkový provoz na všech českých letištích (Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR,s.p  poskytuje svoje služby činí  230 458 startů a přistání (meziroční pokles o 1 %).
 
„Vývoj a zkušenosti z roku 2019 bereme jako příležitost a aktivně proto jednáme s našimi partnery v Německu, Rakousku a Maďarsku tak, abychom vhodným provozním řešením v roce 2020 odstranili  omezení pro naše zákazníky“  uvedl v této souvislosti Jan Klas,  generální ředitel ŘLP ČR, s.p.

Vybrané provozní informace
 
Celkový provoz v roce 2019 906 666 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2019 95 206 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den - 12. července 2019 3  210 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru v roce 2019 * cca 135 milionů
Nejčastější typ letounu na českém nebi Boeing 737 všechny typy -  196 345 pohybů
Počet letů Airbus  A 380 - 800 17 506 pohybů
* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedna letadlo
 
Zpět na výpis článků