První část obchvatu Frýdku-Místku je v provozu, další se začal stavět u Nové Paky

První část obchvatu Frýdku-Místku je v provozu, další se začal stavět u Nové Paky
2.9.2022Tiskové zprávy

V pátek druhého září se na české dopravní síti staly dvě důležité události. V Moravskoslezském kraji zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) první část obchvatu Frýdku-Místku a související napojení dálnice D56. Na východě Čech pak začala stavba dlouho očekávaného obchvatu Nové Paky na silnici I/16.

První část obchvatu Frýdku-Místku je v provozu, další se začal stavět u Nové Paky
Obchvat Frýdku-Místku bude napojen na dálnici D48 směrem od Příboru, prozatím končí na okružní křižovatce Frýdlantská. V plném profilu se dočkal zprovoznění také 2,2 kilometru dlouhý úsek dálnice D56. Jednalo se o její poslední chybějící část a D56 se tak stala šestou kompletně dokončenou dálnicí v České republice (společně s D2, D5, D8, D10 a D46).
 
„Dlouho očekávaný dálniční obchvatu Frýdku-Místku a související připojení dálnice D56 odkloní z města tranzitní dopravu v západojižním a severojižním směru, čímž výrazně vzroste bezpečnost i plynulost silničního provozu. Významného poklesu dopravy, hluku a emisí se dočkají zejména obyvatelé v okolí aktuálně velmi zatížených ulic Příborská, Beskydská a Frýdlantská. Pro město je nyní klíčové co nejrychlejší zprovoznění druhé části obchvatu, díky které bude z Frýdku-Místku odvedena veškerá tranzitní doprava. Aktuálně tedy intenzivně pracujeme na tom, abychom druhou část obchvatu uvedli do provozu, i když z části jen v polovičním profilu, ještě před koncem letošního roku,“ uvedl při zprovoznění staveb generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Dálnice D48 tvoří v Moravskoslezském kraji důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Začíná u Bělotína, kde se odpojuje z dálnice D1 a propojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Dálnice D56 je naopak orientována severojižním směrem a spojuje Ostravu s atraktivní rekreační lokalitou v okolí vodní nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech a pohořím Beskydy obecně.
 
Stavby jsou spolufinancovány z Fondu soudržnosti (D48) a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (D56).

Snadnější cesta do Krkonoš                                                                                                                                                                       

Už brzy se mohou řidiči těšit na lepší cestování směrem do českých nejvyšších hor. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo výstavbu obchvatu Nové Paky na silnici I/16. Tu motoristé využívají zejména při cestách směrem z Prahy do Krkonoš a je také důležitou spojnicí mezi závody automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí.
 
„Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově, výškově ani počtem a tvarem křižovatek standardům, které by měla mít silnice I. třídy. Přes Novou Paku projíždí vysoký podíl tranzitní dopravy a město je zatíženo také rekreačním provozem mířícím do hojně navštěvovaných Krkonoš. Nový obchvat, který povede z Kumburského Újezdu až do Vidochova, odvede z města veškerou tranzitní dopravu, čímž dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Obyvatele Nové Paky čeká významné zlepšení životního prostředí díky snížení emisí a poklesu hluku,“ představil dlouho očekávanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Současná silnice vedoucí přes Novou Paku je místem častých dopravních nehod. Mezi problematické body patří především zúžení komunikace v úseku od firmy ZPA až k podjezdu pod železniční tratí, dále mezi Komenského a Kotíkovou ulicí a také v místní části Vrchovina. Dalším problémem je malá podjezdná výška pod železniční tratí, nevyhovující jsou také křižovatky u železničního podjezdu a s Komenského ulicí.
 
Součástí stavby je 16 mostů a 22 protihlukových stěn o celkové délce 4 180 metrů. Po zprovoznění obchvatu bude stávající silnice I/16 převedena mezi silnice III. třídy, což umožní zakázat vjezd těžké tranzitní dopravy do města.
 
Stavba bude navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 
D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa
 
Hlavní trasa:
délka: 4,3 km
kategorie: R 25,5/120
počet všech stavebních objektů: 137
 
D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
 
Hlavní trasa:
délka: 2,2 km
kategorie: R 25,5/80
počet všech stavebních objektů: 88
 
D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa + D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
 
zhotovitel: Porr, Habau CZ, Berger Bohemia
cena stavby dle smlouvy: 2 169 mil. Kč bez DPH
termín realizace: 2018 – 2022
 
I/16 Nová Paka – obchvat
 
Hlavní trasa:
délka: 8,5 km
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 144
 
zhotovitel: Porr a. s.
cena stavby dle smlouvy: 1 309 mil. Kč bez DPH
předpokládané zprovoznění stavby: 2025
 
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 238,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 88,1 km silnic I. třídy.


 Zpět na výpis článků
Související články