Pokračování hradecké dálnice D11 směrem na Polsko by se mohlo začít stavět na podzim

Pokračování hradecké dálnice D11 směrem na Polsko by se mohlo začít stavět na podzim
2.6.2017Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad vydal stavební povolení pro pokračování dálnice D11 z Hradce Králové směrem na Smiřice. Aktuálně již probíhá na místě budoucí čtyřproudé dálnice archeologický průzkum a postupně bude předáváno staveniště k zahájení samotné výstavby. Stavební povolení tak dostala první dálnice z devíti prioritních staveb, kterým Evropská komise povolila výjimku z nového posuzování vlivu na životní prostředí.

Pokračování hradecké dálnice D11 směrem na Polsko by se mohlo začít stavět na podzim
„Dostavba dálnice D11 z Hradce Králové směrem na Polsko je letos první prioritní stavba, která má stavební povolení a je nejblíž k zahájení výstavby. Podle Ředitelství silnic a dálnic by se mohlo začít stavět na podzim a těchto 15,5 kilometrů nové dálnice může být hotových v roce 2021,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. V současnosti již na místě budoucí dálnice probíhá archeologický průzkum, což je nedílná součást přípravných prací před samotným zahájením stavebních činností.

Stavební povolení dostala první část stavby dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic, konkrétně jde o stavbu s označením D11 1106-1 vedoucí do Předměřic nad Labem. Druhá část této stavby s označením D11 1106-2 dostane stavební povolení v nejbližší době. Pokud přípravu nezdrží podání námitek a rozkladu proti zatím nepravomocnému stavebnímu povolení, mohla by stavba začít během podzimu.

Dohromady se začne stavět 15 460 metrů dlouhá čtyřpruhová dálnice, na které bude 19 mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a pět protihlukových stěn. Předpokládaná cena stavby je 6,5 miliardy korun bez DPH. (Podrobnosti o stavbě najdete v infoletáku, který je ke stažení v příloze.)

Dálnice D11 Praha – Hradec Králové – Trutnov – státní hranice Česko/Polsko je podle mezinárodní dohody TEN-T (Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem) součástí evropského dopravního koridoru Paříž – Norimberk – Plzeň – Praha – Hradec Králové – Wroclaw – Varšava – Brest – Moskva, který spojuje západní a východní Evropu. Po dokončení dálnice dojde v obcích ke snížení hlukové zátěže, imisí z dopravy a vysokého rizika dopravních nehod a úrazů. Obyvatelé žijící v zástavbě nejbližší dálnici navíc nebudou ovlivněni nad limity platných norem v ochraně životního prostředí díky realizaci navržených opatření k prevenci.

O přípravě všech devíti prioritních staveb, které nemusejí opakovat celý proces posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, dostala vláda informaci ve středu. Podrobnosti o jednotlivých stavbách jsou v samostatné tiskové zprávě Příprava staveb nových dálnic směrem do Rakouska, k Polsku a na Olomouc jsou v plném proudu.

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články