První výzvy programu OPD3 byly vyhlášeny, celkem je připraveno 85 miliard korun

První výzvy programu OPD3 byly vyhlášeny, celkem je připraveno 85 miliard korun
5.10.2022Média a tiskové zprávy

Ve středu 5. října byly vyhlášeny první čtyři průběžné nesoutěžní výzvy Programu Doprava 2021–2027 (OPD3). Otevřeny jsou pro Správu železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), a to až do 30. června 2029. Souhrnný příspěvek EU v rámci prvních čtyř výzev je zhruba 85 miliard korun (57,9 miliardy pro ŘSD a 27,1 miliardy pro SŽ). Příjem žádostí začne 10. října. Současně začaly oficiálně fungovat i nové webové stránky OPD3.

První výzvy programu OPD3 byly vyhlášeny, celkem je připraveno 85 miliard korun
Podpora bude směřovat do několika oblastí. Jednak je to modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury zařazené do páteřní celoevropské sítě TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení provozu a zajištění jeho větší bezpečnosti.

Další oblastí je zajištění udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy a zlepšení kvality železniční infrastruktury s ohledem na její kapacitu, bezpečnost a také lepší návaznost dopravy z regionálních tratí na páteřní síť. Sem spadá například modernizace stanic a zastávek s cílem zlepšit komfort i poskytované služby na železnici.      
 
Podpořeny budou také projekty zaměřené na dobudování páteřní silniční sítě a zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Podpory se dočká rovněž výstavba obchvatů, což zlepší kvalitu ovzduší v centrech měst a obcí a omezí vliv tranzitní dopravy na zdraví lidí v obytné zástavbě.
  
V Programu Doprava 2021–2027 budou v průběhu října a listopadu tohoto roku vyhlašovány také další výzvy. Podrobné informace naleznete v sekci Harmonogram výzev OP.

Přehled aktuálně vyhlášených výzev, včetně podrobné dokumentace, je zveřejněn zde.

Nové webové stránky OPD3 jsou zde.

O Programu Doprava 2021–2027

Program Doprava 2021–2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) a jeho cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo Evropskou unií v programovém období 2021–2027 vyčleněno pro ČR 4,9 miliardy eur, což dělí z OPD3 největší český operační program.

Věcné zaměření OPD3 se soustřeďuje zejména na podporu v oblasti dopravní infrastruktury v majetku státu – projekty Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR –, která bude doplněna podporou zaměřenou na dobíječky/plničky alternativních paliv, inteligentní dopravní systémy (ve městech i na hlavních silničních tazích mimo města), interoperabilitu v železniční dopravě či na tramvajové a trolejbusové tratě. Projekty měst jsou začleněny do širšího strategického rámce, takzvaného ITI (integrované teritoriální investice), což přináší lepší koordinaci i s projekty podporovanými z jiných operačních programů.

OPD3 se člení do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména železnici a silniční síť TEN-T doplněné o projekty z oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv. 
Zpět na výpis článků
Související články