ŘSD zprovoznilo první část přeložky Slaný – Velvary na silnici I/16

ŘSD zprovoznilo první část přeložky Slaný – Velvary na silnici I/16
17.12.2019Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v úterý 17. prosince první část přeložky Slaný – Velvary na silnici I/16. Konkrétně se jedná o úsek Slaný – Žižice.

ŘSD zprovoznilo první část přeložky Slaný – Velvary na silnici I/16
„Dnes zprovozňujeme první část stavby, která tvoří obchvat Slaného. Nová stavba odvede tranzitní dopravu z centra města, což povede k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve městě. Řidiči tak již nebudou odkázáni na aktuálně využívané komunikace, které měly nedostatečné šířkové uspořádání a nevyhovující směrové parametry. Kromě Slaného odlehčí nová stavba také obcím Blahotice a Vítov. Celou přeložku dokončíme v příštím roce, kdy bude tranzitní doprava odvedena i z obcí Luníkov a Ješín“, představil novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Silnice I/16  je vedena v trase Řevničov – Slaný – Mělník – Mladá Boleslav – Jičín – Trutnov – Královec – Polsko. Jedná se o důležitou spojnici mezi dálnicemi D6, D7, D8, D10 a v budoucnu i D35. Její délka je 191 km.
 
Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Hlavní trasa:
 
délka: 12,9 km (délka první zprovozněné části je 6,5 km)

kategorie: S 9,5/80

plocha vozovek: 156 500 m2

počet všech stavebních objektů: 95
 
zhotovitel: STRABAG

cena stavby dle smlouvy: 746,6 mil. Kč bez DPH 
 
Zpět na výpis článků