Reakce Ministerstva dopravy ke zrušení tendru ze strany ÚOHS na provoz rychlíku mezi Plzní a Mostem

Reakce Ministerstva dopravy ke zrušení tendru ze strany ÚOHS na provoz rychlíku mezi Plzní a Mostem
5.11.2015Média a tiskové zprávy

S rozhodnutím ÚOHS nesouhlasíme a podáme proti němu rozklad. Právě proto, aby nedošlo k diskriminaci žádného z účastníků soutěže, dali jsme do podmínek nabídkového řízení, že výše jízdného pro držitele takzvaných režijek bude odpovídat tarifu dopravce, nikoli sníženým hodnotám podle stávajícího systému režijního jízdného. Není pravda, že tarif pro držitele režijek určuje zákon.  Tarif svým rozhodnutím stanoví ministerstvo dopravy a to jasně deklarovalo, že pro soutěženou linku ponechá výši jízdného pro majitele režijek na uvážení dopravce.

Ministerstvo dopravy věří, že ÚOHS svůj postoj přehodnotí. Rozhodnutí zatím není pravomocné, takže do přípravy soutěží na další dotované linky nijak zasahovat nebudeme. Pokud by skutečně měl závěr ÚOHS platit, byly by problémem režijního jízdného ohroženy nejen další soutěže na státní rychlíkové linky, ale i krajské tendry na regionální dopravu. MD by pak zřejmě bylo nuceno předložit návrh na zrušení paragrafu, který umožňuje stanovit režijní jízdné pro zaměstnance ČD, SŽDC a dalších vybraných státních organizací. Stejně jako v autobusové dopravě či u soukromých dopravců na železnici by tak o případných benefitech v oblasti jízdních dokladů rozhodoval sám dopravce.

Zpět na výpis článků