Ředitelství silnic a dálnic zahajuje hlavní práce na přestavbě křižovatky Rádelský mlýn

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje hlavní práce na přestavbě křižovatky Rádelský mlýn
14.4.2020Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 14. dubna hlavní práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn na silnici I/35. V místě už od začátku března probíhaly práce na zatrubnění Jeřmanického potoka. Stávající MÚK, která je v provozu od roku 1973, již nevyhovuje aktuálním dopravním intenzitám a je místem častých dopravních nehod.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje hlavní práce na přestavbě křižovatky Rádelský mlýn
Mimoúrovňová křižovatka zajišťuje propojení silnice I/35 Turnov – Liberec se silnicí I/65 do Jablonce nad Nisou. Hlavním důvodem přestavby je odstranění kolizního bodu dopravních směrů Liberec – Jablonec se směry Jablonec – Liberec a Turnov – Jablonec. K tomu je potřeba vybudovat přímou větev křižovatky ve směru z Liberce do Jablonce. Zvětšen bude také nevyhovující poloměr křižovatky, díky čemuž bude možné zvýšit maximální povolenou rychlost. 

Od úterý 14. dubna bude doprava v místě stavby vedena v levém jízdním pásu (od Liberce) v režimu 2+1 (tj. 2 jízdní pruhy pro směr Praha – Liberec a 1 pruh pro směr Liberec – Praha).  V letošním roce budou probíhat práce na přemístění pravého jízdního pásu do nové polohy, dále bude provedena demolice části stávajícího mostu přes větve křižovatky a dojde také k vybudování cca poloviny nového mostu pro směr Liberec – Jablonec. 

Z důvodu provádění prací na Jeřmanickém potoce a demolici části stávajícího mostu přes větve křižovatky bude uzavřeno napojení Jablonce nad Nisou po silnici I/65. ŘSD ČR si uvědomuje komplikace a obtíže, které tato uzavírka přinese, ale stísněné podmínky v místě staveniště, charakter prací a konfigurace terénu neumožňují výstavbu bez tohoto omezení. 

Objízdné trasy zejména pro nákladní dopravu budou vedeny od Prahy po silnici I/35 přes Liberec a dále po silnici I/14 do Jablonce nad Nisou. Motoristé směřující východně od Jablonce nad Nisou pak budou moci případně využít objízdnou trasu vedoucí od Turnova po silnici I/10 do Tanvaldu a dále po silnici I/14 do Jablonce nad Nisou. Další možností je objízdná trasa využívající silnici II/287.

Stavba je navržena ke spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Foto: Valbek, spol. s r. o.

I/35 MÚK Rádelský mlýn
kategorie: S 22,5/80 
počet stavebních objektů: 31

zhotovitel: Eurovia CS, SaM Silnice a mosty, Integra stavby a.s.
nabídková cena stavby: 408,4 mil. Kč bez DPH 
termín realizace: 04/2020 – 12/2022
 


 
Zpět na výpis článků