Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu města Chýnov na silnici I/19

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu města Chýnov na silnici I/19
29.9.2020Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v úterý 29. září výstavbu obchvatu města Chýnov na silnici I/19.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu města Chýnov na silnici I/19
„Vybudováním obchvatu města dojde k vyloučení tranzitní dopravy mimo Chýnov, a tak k výraznému snížení hlučnosti a emisí a samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Zároveň dojde k odstranění nevhodného průběhu trasy z  hlediska směrových i  sklonových parametrů, které již nevyhovují aktuálním dopravním intenzitám“, představil přínosy nově budovaného obchvatu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/19 spojuje západní Čechy s východní částí jižních Čech a  prostřednictvím dálnice D1, na kterou je vybudován přivaděč od Pelhřimova do Humpolce (silnice I/34), s východními oblastmi republiky, Slovenskem a dalšími státy.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavní trasa
délka: 3,6 km 
kategorie: S 11,5/80
počet stavebních objektů: 37

Zhotovitel: M-Silnice a.s.
Nabídková cena: 261,6 mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 06/2022

Aktuálně je v realizaci:
  •    127,7 km nových dálnic (18 staveb) 
  •     55,9 km silnic I. třídy (20 staveb) 
  •     modernizováno je 71 km dálnice D1 (7 úseků)
Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz. 
Zpět na výpis článků