Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Mošnova na silnici I/58

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Mošnova na silnici I/58
11.10.2022Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu obchvatu Mošnova na silnici I/58. Přeložka obchází obec po jejím západním okraji a navazuje na silniční úsek mezi Příborem a Skotnicí, který byl zprovozněn před necelými dvěma lety.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Mošnova na silnici I/58
„Nový obchvat zajistí odvedení tranzitní dopravy ze zastavěné části Mošnova, díky čemuž dojde v obci k výraznému snížení hluku a emisí z dopravy, zvýšena bude naopak bezpečnost provozu i místních obyvatel. Významným přínosem nového vedení trasy silnice I/58 je také kvalitní dopravní napojení mezinárodního letiště Leoše Janáčka a průmyslové zóny Ostrava-Mošnov na dálniční síť,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/58 má nadregionální význam a tvoří významnou spojnici mezi dálnicí D48 a silnicí I/35. Začíná v Ostravě na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/11 a propojuje Mošnov, Příbor a Frenštát pod Radhoštěm s rekreační oblastí Beskyd. Končí v Rožnově pod Radhoštěm, kde se napojuje na silnici I/35. 

Stavba bude navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


I/58 Mošnov, obchvat

  • délka: 3,3 km
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet všech stavebních objektů: 61
  • zhotovitel: Eurovia CS, a. s.
  • cena stavby dle smlouvy: 369 mil. Kč bez DPH
  • předpokládané zprovoznění stavby: 2024
  • vizualizace stavby: I/58 Mošnov, obchvat

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 246,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 148,2 km dálnic a 98,5 km silnic I. třídy.

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

 
Zpět na výpis článků