Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D7 u Loun

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D7 u Loun
11.9.2020Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pátek 11. září výstavbu dálnice D7 u Loun. V rámci stavby dojde ke zkapacitnění stávající dopravně a bezpečnostně již nevyhovující dvoupruhové silnice I/7 na dálnici D7.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D7 u Loun
„Necelý rok od slavnostního zahájení obchvatu Panenského Týnce, dnes slavnostně zahajujeme stavbu dalšího důležitého úseku na D7, zkapacitnění obchvatu Loun. Obchvat bude po rozšíření na dálniční čtyři pruhy bezpečnější a přispěje také k plynulosti dopravy, která v posledních letech houstne“, uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

„Výstavba dálnice u Loun je v současné době druhým realizovaným úsekem D7, již od loňského roku je ve výstavbě část u Panenského Týnce. Blízko zahájení je také dálniční úsek u Chlumčan, na který aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Na zbývající 3 úseky ve Středočeském kraji jsme v letošním roce získali územní rozhodnutí a probíhá příprava ke stavebnímu řízení, u posledního úseku D7 u Postoloprt řešíme změnu dokumentace pro územní rozhodnutí s ohledem na hladinu stoleté vody“, představil aktuální stav přípravy dálnice D7 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Důvodem přestavby silnice I/7 je kromě růstu dopravních intenzit, které zvyšují riziko dopravních nehod, také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u  Mostu, Loun a Postoloprt a  zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle, vybudované v prostoru bývalého vojenského letiště, jedné z  největších v České republice.

Dálnice D7 umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavní trasa
délka: 6,1 km 
kategorie: R 25,5/100 
počet všech stavebních objektů: 70

Zhotovitel: Eurovia CS, Herkul
Cena stavby dle smlouvy: 773,4 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 06/2022
Vizualizace stavby: D7 Louny, zkapacitnění obchvatu 
Zpět na výpis článků