Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Karviné na silnici I/67

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Karviné na silnici I/67
10.6.2020Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 10. června výstavbu obchvatu Karviné, který bude sloužit jako jihozápadní obchvat města pro dopravu mezi Českým Těšínem, Bohumínem a Ostravou.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Karviné na silnici I/67
„Nový obchvat významným způsobem odlehčí stávajícímu průtahu Karvinou od tranzitní dopravy. Výrazně se zlepší komfort jízdy, kdy bude doprava plynulejší, bez ovlivňování křižovatkami a pohybem pěších, jak je tomu na současném průtahu. Sníží se také hluková zátěž a dojde ke zvýšení bezpečnosti, a to jak na obchvatu, tak na průtahu městem, kde poklesnou dopravní intenzity“, uvedl generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Trasa byla volena s ohledem na minimalizaci zásahů do okolního prostředí, ve větší části probíhá územím narušeným předchozí těžbou.  Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
I/67 Karviná – obchvat

délka: 3,0 km
kategorie: S 11,5/80 
počet všech stavebních objektů: 30
zhotovitel: Skanska a. s.
nabídková cena stavby: 898,8 mil. Kč bez DPH
termín realizace: 05/2020 – 12/2022

 
Zpět na výpis článků