Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu předposledního chybějícího úseku dálnice D1 Přerov – L

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu předposledního chybějícího úseku dálnice D1 Přerov – L
14.7.2015Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahájí za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy v úterý 14. července výstavbu předposledního chybějícího úseku dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou. Zhotovitelem je firma Skanska a. s.

„Dálnice D1 je jednoznačně naše nejdůležitější dopravní tepna, která spojuje průmyslová centra naší republiky v ose Praha – Brno – Ostrava a její dokončení je tedy pro naši ekonomiku velmi důležité.  Jejímu dobudování věnujeme na Ředitelství silnic a dálnic velké úsilí a jsem velmi rád, že nyní můžeme zahájit výstavbu již předposledního úseku,“ konstatuje generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Stavba zahrnuje kromě hlavní trasy také přeložky silnic I. třídy (I/55 Kokory – Přerov), II. třídy (II/436 Čekyně – Přerov, II/437 Dolní Újezd – Lipník nad Bečvou – Trnávka) a několika silnic III. třídy. V trase jsou situovány čtyři mimoúrovňové křižovatky (MÚK), z nichž první, MÚK Žernov, je pouze provozní křižovatkou pro všesměrné připojení SSÚD Přerov, které bude zajišťovat údržbu na tomto úseku D1. Součástí stavby je také velká oboustranná odpočívka.

„Nový úsek úplně propojí dálnici D1 od Přerova a D47 od Ostravy s rychlostní komunikací R35 od Olomouce a se silnicí I/47. Díky tomu vznikne u Lipníku nad Bečvou dopravní uzel, který spojí mezinárodní tranzitní síť s místní infrastrukturou,“ upozorňuje ministr dopravy Dan Ťok.

Stavba prochází u Prosenic úložištěm teplárenského popílku, který bude částečně vytěžen a po úpravě zabudován do sendvičové konstrukce násypového tělesa hlavní trasy. Tento materiál prošel mnoha laboratorními testy a získal certifikát podle nařízení REACH, což znamená, že se nejedná o odpad, ale o zpětně získanou látku vhodnou k dalšímu použití.

Stavba je navržena k zařazení do Operačního programu Doprava a bude spolufinancována z Fondu soudržnosti.

Data o stavbě

Délka: 14 312 m

Kategorie: D 26,5/120

Plocha vozovek: 321 800 m2

Celkový počet stav. objektů: 216

Předpokládaná cena stavby: 4.970.106.000,- Kč bez DPH.

Vítězná nabídková cena (Skanska a.s.):2 717 043 775,34 Kč bez DPH,

Délka záruční doby: 120 měsíců.

Zprovoznění stavby: 07/2018

Zpět na výpis článků