Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu přeložky silnice I/27 Šlovice - Přeštice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu přeložky silnice I/27 Šlovice - Přeštice
24.6.2020Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 22. června výstavbu šestikilometrové přeložky silnice I/27 Šlovice – Přeštice.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu přeložky silnice I/27 Šlovice - Přeštice
„Komunikace I/27 je významným silničním tahem s vysokým podílem těžké tranzitní dopravy. Stavbou přeložky dojde ke zkapacitnění dvoupruhového úseku silnice I/27 mezi stávajícím plzeňským přivaděčem a obcí Přeštice na čtyřpruhový. Vznikne také obchvat obce Horní Lukavice, což výrazně uleví všem obyvatelům od hluku a exhalací z dopravy,“ uvedl generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Stavba bude prováděna za plného obousměrného silničního provozu. Postup výstavby je rozdělen celkem do čtyř etap. Jejich součástí je střídající se využití stávající silnice a zároveň nově vybudované provizorní komunikace. 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka
délka: 6,1 km
kategorie: S 21,5/110 a S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 79 

zhotovitel: IMOS Brno, Váhostav SK
nabídková cena stavby: 911,8 mil. Kč bez DPH
termín realizace: 06/2020 – 03/2024

 
Zpět na výpis článků