ŘLP dosáhlo i přes snížení cen rekordního obratu

ŘLP dosáhlo i přes snížení cen rekordního obratu
18.4.2018Média a tiskové zprávy

Hrubý zisk státního podniku Řízení letového provozu České republiky v roce 2017 dosáhl 484 milionů korun a to při celkovém obratu ve výši 4 191 664 tis. Kč. Jedná se tak o nejvyšší obrat v historii podniku. I přes snížení cen za poskytované služby v roce 2017 byl dosažen a překročen plánovaný výsledek hospodaření. Stejně jako v předchozích letech byla finanční situace společnosti v roce 2017 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi svými závazky. Hospodářské výsledky schválila na svém dnešním jednání dozorčí rada podniku.

ŘLP dosáhlo i přes snížení cen rekordního obratu
ŘLP ČR, s.p. je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby. Výše všech povinných odvodů podniku do státního rozpočtu, včetně daně z příjmů za rok 2017, překročila 1 miliardu Kč. Kromě daňových povinností podnik zajistil v souladu s předpisy i odvod do fondu zakladatele ve výši 138 mil. Kč. „I přes rostoucí konkurenci v tomto prostředí jsou provozní a hospodářské výkony podniku důkazem správného zákaznického přístupu i kvalitního manažerského řízení“, komentoval hospodaření ŘLP ČR ministr dopravy Dan Ťok.

Do pozitivních hospodářských výsledků podniku se významně promítla dobrá kondice mezinárodní letecké dopravy. V roce 2017 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno 853 383 pohybů a příznivou skutečností je  také pokračující  významné oživení letového provozu na letišti v Praze (148 052 startů a přistání). Pro letecké dopravce je český vzdušný prostor dlouhodobě atraktivní vzhledem k vysoké úrovni bezpečnosti, dostatečné kapacitě a zákaznicky nastavené cenové politice. Ceny za poskytované služby podnik nezvýšil od roku 2009.


Vývoj zisku RLP ČR, s.p. 2013  - 2017 (v tis. Kč)

qwfwr.png


Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2017 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 94,5 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb – 3 135 479 tis. Kč (79,1 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb 607 557 tis. Kč (15,3 % celkových výnosů).

Další významnou výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 111 milionů Kč, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. (obchodní jméno CANI – Czech Air Navigation Institute).  Tyto výsledky v sobě odráží především úspěšně probíhající výcvik řídících letového provozu pro Bosnu a Hercegovinu. Poptávka zahraničních klientů dynamicky vzrostla také po nabídce činností kalibrační letky podniku, která dlouhodobě působila u zákazníků v Uzbekistánu, Gruzii a Španělsku.

 „Ekonomické výsledky podniku odráží rostoucí zájem leteckých dopravců o naše služby. V souladu s evropskou legislativou v oblasti výkonnostního plánování jsme v roce 2017 snížili poplatek za přeletovou jednotku o 26 Kč, což snížilo náš zisk o přibližně o 76 mil. Kč. Ke stejnému kroku jsme přistoupili i v roce 2018, kdy jsme cenu za přeletový poplatek snížili o 56 Kč. S ohledem na tento vývoj intenzivně rozvíjíme naše komerční aktivity a účastníme se procesu liberalizace trhu letových provozních služeb v Evropě. Úspěch v soutěži na výcvik řídících letového provozu pro Bosnu a Hercegovinu i pro Maltu jsou toho nejlepším důkazem “, uvedl generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice. Dobré hospodářské výsledky poslouží jako základ pro další strategický rozvoj podniku a udržení jeho silné pozice jako technologické špičky v regionu. Současně také vytváří podmínky pro naplnění požadavků ministerstva dopravy v rámci čerpání prostředků z fondu zakladatele.
 
Zpět na výpis článků