Řidiči již mohou využít nový úsek dálnice D7 u Panenského Týnce

Řidiči již mohou využít nový úsek dálnice D7 u Panenského Týnce
16.12.2021Tiskové zprávy

3,5 kilometru nové dálnice D7 u Panenského Týnce již slouží veřejnosti. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění bývalé dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Tento obchvat zlepší cestování směrem na Německo, nebo naopak na Prahu.

Řidiči již mohou využít nový úsek dálnice D7 u Panenského Týnce
„V těchto dnech otevíráme bezmála čtyřicet kilometrů nových dálnic. Jedná se celkem o čtyři nové úseky: dnešní na chomutovské dálnici D7, včera otevřený úsek na pardubické D35 a hned dva na sebe navazující úseky na hradecké D11. Završuje se tak jedna velká etapa restartu výstavby dálniční sítě. Dnes tady otevíráme bezpečnější, rychlejší a plynulejší obchvat kolem Panenského Týnce. Starou dvouproudou silnici první třídy nahradila čtyřproudá dálnice. A každá nová část dálnice na Prahu nebo k hranicím s Německem řidičům pomůže,“ ocenil ministr dopravy Karel Havlíček. 

Důvodem výstavby dálnice D7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u  Mostu, Loun a Postoloprt a  zejména strategické průmyslové zóny Triangle, která je jednou z  největších v České republice. Další informace jsou na speciálním webu ŘSD.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla už stávající silnice I/7 vzhledem k vysokému nárůstu zejména kamionové dopravy kapacitně nedostačuje a nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost provozu. „Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Všechny tyto nedostatky nová dálnice na úseku u Panenského Týnce odstranila. Silnice I/7 však takto nepostačuje v celém úseku mezi Slaným a Postoloprty a bude tedy kompletně přebudována na dálnici. U Loun již výstavba probíhá a hned začátkem příštího roku chceme začít stavět dálnici D7 i na obchvatu Chlumčan. V roce 2023 pak máme v plánu zahájit další tři úseky mezi Slaným a Panenským Týncem,“ představil plány na dostavbu dálnice D7 Mátl.

Hlavní silniční tah Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie. Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava. 

Ředitelství silnic a dálnic nyní realizuje 153,5 kilometru dálnic a 63,3 kilometru silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 kilometru dálnic a 22,7 kilometru silnic I. třídy.

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu
Hlavní trasa: 
délka: 3,5 km 
kategorie: R 25,5/100 
počet všech stavebních objektů: 77
Zhotovitel: 
Vodohospodářské stavby s. r. o., Doprastav, a.s., Doprastav CZ, s.r.o.
Cena stavby dle smlouvy: 
685 mil. Kč bez DPH
Termín realizace:
2019 – 2021 
Zpět na výpis článků