Řízení letového provozu uzavřelo rok 2016 rekordním obratem ve výši 4 miliard korun

Řízení letového provozu uzavřelo rok 2016 rekordním obratem ve výši 4 miliard korun
19.4.2017Média a tiskové zprávy

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP) dosáhl za rok 2016 hrubého zisku v celkové výši 480 milionů korun a to při rekordním obratu 4 miliard. Tím výrazně překročil plánovaný výsledek hospodaření.

Řízení letového provozu uzavřelo rok 2016 rekordním obratem ve výši 4 miliard korun
Do pozitivních hospodářských výsledků podniku se významně promítla dobrá kondice mezinárodní letecké dopravy. V roce 2016 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno 836 917 pohybů, doprovázené zvýšeným počtem proletěných kilometrů (190 000 000 km) a hmotností nasazených strojů (85 000 000 tun).  Příznivou skutečností bylo také další významné oživení letového provozu na letišti v Praze (136 619 startů a přistání). Pro letecké dopravce je český vzdušný prostor dlouhodobě atraktivní vzhledem k vysoké úrovni bezpečnosti, dostatečné kapacitě a zákaznicky nastavené cenové politice. Ceny za poskytované služby podnik nezvýšil od roku 2009.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2016 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 92,1 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb  - 3,13 mld. Kč (78,3 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb 0,55 mld. Kč (13,7 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 3 mil. Kč.

    Významnou výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 92 milionů korun, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. (obchodní jméno CANI - Czech Air Navigation Institute).  Poptávka zahraničních klientů dynamicky rostla po nabídce činností kalibrační letky podniku, která dlouhodobě působila u zákazníků v zemích bývalého Sovětského svazu nebo na Kubě.

   „Ekonomické výsledky podniku odráží rostoucí zájem leteckých dopravců o naše služby. Naším primárním cílem je proto zajištění  zákaznických požadavků na kvalitu, kapacitu a nákladovou efektivnost i do budoucnosti.  Kromě toho intenzivně rozvíjíme naše komerční aktivity a účastníme se procesu liberalizace trhu letových provozních služeb v Evropě. V případě výcviku licencovaného letového personálu v naší dceřiné společnosti CATC (Czech Aviation Training Centre) podnikáme nebo připravujeme řadu obchodních kroků u našich tradičních zákazníků a také na dynamicky se rozvíjejících asijských trzích“, uvedl generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice. Dobré hospodářské výsledky poslouží jako základ pro další strategický rozvoj podniku a udržení jeho silné pozice jako technologické špičky v regionu. Současně také vytváří podmínky pro naplnění požadavků ministerstva dopravy v rámci čerpání prostředků z fondu zakladatele.


Video z leteckého výcviku v dceřinné společnosti CATC - Czech Aviation Training Centre:


 
Zpět na výpis článků
Související články